CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU întrunit în ședință ordinară, Având in vedere: referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr. 17.170/31.03.2021; raportul de specialitate al Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari, înregistrat la nr. 17.173/31.03.2021; adresa S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr.852/18.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului GiurgiuCiteste pe larg

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU întrunit în ședință ordinară, Având în vedere: referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr. 17.140/30.03.2021; raportul de specialitate al Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari, înregistrat la nr. 17.141/30.03.2021; Adresa S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., înregistrată la nr.16.923/29.03.2021; avizul comisiei bugetCiteste pe larg

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 12.03.2021, în ședință online, a aprobat scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 15.03.2021, după cum urmează:   Localitatea Denumire unități școlare Scenarii de funcționare 12.03.2021 ADUNAŢII-COPĂCENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1Citeste pe larg

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că discuţiile avute în ultima perioadă cu membri ai Guvernului au vizat pregătirea proiectelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, arătând că acestea vor viza, în principal, spitalele, şcolile, mediul şi locurile de muncă. Klaus Iohannis „Până în aprilie, vom avea un PlanCiteste pe larg

Prin intermediul articolului de presă în care este specificat, că Primăria a realizat, la 31.12.2020, un excedent bugetar de 12.761.334 lei și repartizat ”pe căprării”, a fost indusă ideea că, Sursa: opiniagiurgiu.ro Articol sursa: DREPT LA REPLICĂ: cu privire la știrile negative despre aprobarea excedentului bugetar la nivelul PrimărieiCiteste pe larg

ORDIN-MADR-182-DIN-30.06.2020-NORME-PSI-SECT-DOMENIUL-AGRICOL-BUN-2Descarcă Sursa: directiaagricolagiurgiu.eu Articol sursa: ORDIN nr. 182 din 30 iunie 2020 privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităților sectoarelor din domeniul agricolCiteste pe larg

Spațiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a Sursa: opiniagiurgiu.ro Articol sursa: ANAF a suplimentat documentele acceptate pentru aprobarea înregistrării de la distanță, în SPVCiteste pe larg

Mai  mulți deținători de terenuri agricole ne-au sunat la redacție solicitându-ne să întrebăm  în ce mod se eliberează Adeverințele APIA , pentru aprobarea desfășurării activității de primire și administrare a cererilor de plată/sprijin/deconturilor justificative și a activității de vizare a carnetelor de rentier agricol de Agenția de Plăți și IntervențieCiteste pe larg

Începând cu data de 30 martie a.c.,  persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal conform legii. Totodată, persoanele care nu respectă condițiile izolăriiCiteste pe larg

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, instituție publică în subordineaCiteste pe larg

Proiectul de hotărîre privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții,  pe anul 2020 a fost, fără îndoială, cel mai important subiect al ședinței CJ din 14 februarie.Citeste pe larg

Consiliul local Giurgiu urmează să ia în dezbatere un proiect de hotărâre ce stabilește componența nominală a comisiei care avizează cererile de organizare a adunărilor publice în municipiu. Potrivit acestui proiect, din comisie vor face parte: Nicolae Barbu – primarul municipiului Liliana Băiceanu – secretarul municpiului cms.șef Daniel Nedelea – șeful Poliției MunicipiuluiCiteste pe larg