Instituţia Prefectului – Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcției contractuale de execuție, vacante de arhivar. [cgcontractual] [cscontractual] studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; certificat de absolvire a programului dc formare profesională perfecționare în arhivistică pentru ocupația arhivar; necesitatea obținerii autorizației deCiteste pe larg

Direcția Fiscală Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de arhivar, treapta II. [cgcontractual] [cscontractual] studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate eu diplomă de bacalaureat; atestat de specialitate conform legislației în vigoare; vechime în muncă – minimum 5 ani. [cal]Citeste pe larg

Primăria Comunei Plătăreşti, județul Călărași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de arhivar – bibliotecar în cadrul Serviciului arhivă – bibliotecă. [cgcontractual] [cscontractual] studii superioare; nu se solicită vechime în muncă. [cal] 28 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă; 29 decembrie 2020, ora 10:00: probaCiteste pe larg