Situată la câţiva kilometri de Dunăre, colonia Anghel Saligny a fost unul dintre lagărele de muncă forţată ale Canalului Dunăre-Marea Neagră. Aici, de obicei, se excava pământul care apoi era cărat cu roaba, se încărcau şi se descărcau vagonete, dar s-a lucrat şi la mutarea liniei de cale ferată Cernavodă-SalignyCiteste pe larg