Articolul 500 indice 5 (1) Contribuabilii persoane fizice a căror venituri cumulate cu valoarea câștigurilor, a activelor mobiliare și a construcțiilor existente în patrimoniul acestora la data de 31 decembrie a anului anterior depășește 10.000.000 Euro sunt obligați să intocmească anual o declarație de avere; declarația anuală de avere aferentăCiteste pe larg