Biblioteca Judeteana I.A. Bassarabescu DEZROBIREA ROMILOR – repere istorice – În perioada de emancipare a spiritului național al românilor se plasează și marele act umanitar de dezrobire a romilor. Premise ale dezrobirii romilor au apărut încă din secolul al XVIII-lea. Astfel, în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat (1730 – 1769),Citeste pe larg