Într-un cadru geopolitic complicat, cu o ţară devastată de războiului ruso-turc din 1768-1774, cu numeroşi locuitori fugiţi din calea invadatorilor şi nedorit de boieri pe tronul Munteniei, Alexandru Ipsilanti ajunge la cârma Ţării Româneşti în 1774 şi reuşeşte în cei aproape opt ani de domnie să dovedească iscusinţă, deosebite calităţiCiteste pe larg

Pentru un popor a cărui istorie este caracterizată de viaţa agricolă şi preponderenţa ruralului, trebuie remarcată cel puţin o notă de ironie în modul în care ne raportăm la diferiţi lideri politici. Mihai Viteazul ocupă unul dintre locurile fruntaşe pe listele de eroi naţionali. Constantin Mavrocordat, însă, e aruncat adeseaCiteste pe larg