Școala Gimnazială nr. 3, Comana, județul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor I. [cgcontractual] [cscontractual] studii (obligatoriu): medii vechime (obligatoriu); 1 an să fie localnic. [cal] 21 ianuarie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 21 ianuarie 2022, ora 13.00:Citeste pe larg

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”, cu sediul în Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacantă, după cum urmează: • 2 posturi de îngrijitor (femeie de serviciu) posturi vacante, contractuale, pe perioadă determinată; • 1 post de muncitor post vacant, contractual, pe perioadăCiteste pe larg

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de îngrijitor la Compartimentul Administrare Piața de Pește. [cgcontractual] [cscontractual] studii medii cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 1 an. [cal] 02 decembrie 2020, ora 10.00: proba practică;Citeste pe larg

Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” din Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor I. [cgcontractual] [cscontractual] studii medii; abilități de muncă în echipă; abilități de relaționare cu elevii; disponibilitate program flexibil; vechime în muncă minimum 5 ani. [cal] 13 ianuarie 2021, ora 09:00:Citeste pe larg

Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de: îngrijitor (femeie de serviciu); muncitor calificat cu autorizație de fochist. [cgcontractual] [cscontractual] îngrijitor (femeie de serviciu): nivelul studiilor – studii generale sau medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – fărăCiteste pe larg

Grădinița Nr. 252 din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de: îngrijitor curățenie; muncitor calificat. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studii – G/M; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. [cal] 13-14 ianuarie 2021, ora 13.00: zilele limită pentru depunereaCiteste pe larg

Unitatea de Asistență Medico-Socială Dedulești, Județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor curățenie. [cgcontractual] [cscontractual] studii generale; certificat de absolvire curs igienă – modulul 2; fără vechime. [cal] 06 ianuarie 2021, ora 15.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor; 13 ianuarie 2021, ora 10.00, probaCiteste pe larg

Şcoala Gimnazială din Comuna Lapoş, judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție temporar vacante de îngrijitor cu 0,25 normă. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – medii; vechime – fără. [cal] 07 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 08 ianuarie 2021, ora 10:00: proba practică;Citeste pe larg

Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” din Baia Mare, județul Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de îngrijitor. [cgcontractual] [cscontractual] studii medii; vechime în muncă – minimum 5 ani; cunoștințe specifice postului. [cal] 08 ianuarie 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;Citeste pe larg

Liceul Tehnologic din Lupeni, judeţul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor curățenie. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – gimnaziu; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – fără/nu se solicită. [cal] Data limită până la care candidații vor depune acteleCiteste pe larg

Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitor I, pentru imobilul aflat în administrarea sa. [cgcontractual] [cscontractual] absolvent de studii generale/medii; vechime minimă 5 ani [cal] 12 ianuarie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor; 18 ianuarieCiteste pe larg

Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică Călimănești, județul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor spații verzi – Sectorul întreținere Parcuri – Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și AlimentareCiteste pe larg

Școala Profesională Specială Bistrița, comuna Costești, județul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor curățenie. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii medii; vechime în muncă – nu se solicită. [cal] Data limită până la care candidații vor depune acteleCiteste pe larg

Direcția de Asistență Socială Focșani, Județul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor în cadrul Centrului Social Multifuncțional „Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – Serviciul Social „Cantina de Ajutor Social”. [cgcontractual] [cscontractual] studii medii sau generale; vechime în muncăCiteste pe larg