Distribuţia inegală a paturilor de spital pe judeţe, dar şi absenţa unor echipamente cât şi a personalului medical calificat,  necesar pentru a asigura efectuarea unor investigaţii sau proceduri forţează pacienţii să plece către clinici din București sau din alte judeţe din țară, spre spitale care le pot asigura servicii medicaleCiteste pe larg

În condițiile prevăzute de art. 469 alin. 3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2, art. 26 alin 2, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilierCiteste pe larg

Procedurile de constituire a noului Legislativ s-au derulat rapid, astfel că acum se cunoaște și componența comisiilor permanente ale celor două camere ale Parlamentului României. Patru din cei șase parlamentari de Giurgiu ocupă funcții de conducere în acest mandat, în comisiile permanente. Cel mai bine reprezentați suntem la capitolul ”TransporturiCiteste pe larg

Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  funcţiei contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate I în domeniul securității și sănătății în muncă.prevenirea și stingerea incendiilor/protecției civile la Biroul Administrativ – Compartiment Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă și Situații de Urgență. [cgcontractual] [cscontractual] diplomăCiteste pe larg

Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, de: psiholog (S), gradul stagiar, a sistent social (S), gradul debutant, inspector de specialitate (S), gradul debutant, inspector de specialitate, gradul II. [cgcontractual] [cscontractual] psiholog (S), gradul stagiar: studii universitare de licențăCiteste pe larg

Primăria Comunei Vădastra, judeţul Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, acante de inspector de specialitate debutant. [cgcontractual] [cscontractual] studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul agronomiei; vechime înCiteste pe larg

Primăria Municipiului Reşiţa, județul Caraș-Severin, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: inspector de specialitate, gradul IA, studii superioare la Compartimentul Parcări Publice; inspector de specialitate, gradul I, studii superioare la Compartimentul Parcări Publice. [cgcontractual] [cscontractual] inspector de specialitate, gradulCiteste pe larg

Primăria Sectorului 5, Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de inspector specialitate IA, la Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă – Direcția de Asistență Tehnică și Juridică – Secretar General. [cgcontractual] studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sauCiteste pe larg

Primăria Oraşului Zărneşti, judeţul Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate debutant, din cadrul Biroului Sport Turism – Salvamont. [cgcontractual] [cscontractual] studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor superioare –Citeste pe larg

Primăria Municipiului Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplonaă de licență sau echivalentă în domeniuCiteste pe larg

Primăria Municipiului Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate la Biroul Administrare Piețe, Obor și Cimitire din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studiiCiteste pe larg

Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia, Judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate IA, COR – 242203 în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, S.S.M., P.S.I., Mediu, Patrimoniu. [cgcontractual] [cscontractual] calificare – diplomă licență; studii – studii superioareCiteste pe larg

Serviciul Public Local de Termoficare Braşov organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de inspector de specialitate (expert Achiziții) S I, Compartiment Achiziții. [cgcontractual] [cscontractual] studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechimeCiteste pe larg

Serviciul Public Local de Termoficare Braşov organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de inspector de specialitate (inspector patrimoniu) S I, Serviciul Administrativ. [cgcontractual] [cscontractual] studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechimeCiteste pe larg