OUAI Prundu-Mislea, titular al proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de irigații aferente plotului SAM V, comuna Isvoarele și comuna Gostinari, județul Giurgiu ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a […]

Citeste pe larg

O.U.A.I. PRUNDU MISLEA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de irigaţii aferente plotului SAM V, comuna Isvoarele şi comuna Gostinari, judeţul Giurgiu “ propus a se realiza în jud. Giurgiu, com. Isvoarele, Gostinari, sat Isvoarele, Gostinari, extravilan Plot SAM V. Informaţiile privind […]

Citeste pe larg

O.U.A.I. Greaca-Baranga cu sediul în com. Prundu, str. Principală, nr. 9, jud. Giurgiu, titular al proiectului ” Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de irigaţii aferente ploturilor SPP3, SAM VI şi SAM VII, O.U.A.I. Greaca-Baranga” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului […]

Citeste pe larg

O.U.A.I. GREACA- BARANGA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de irigaţii aferente ploturilor SPP3, SAM VI şi SAM VII, O.U.A.I Greaca- Baranga”– propus a fi amplasat în comunele Greaca şi Isvoarele, jud. Giurgiu. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. […]

Citeste pe larg

SC AGROTOP SRL cu sediul în com. Toporu, judeţul Giurgiu, titular al activităţii „Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor, ce se desfăşoară în Staţie peco mobilă şi cântar şi spălătorie” , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul […]

Citeste pe larg

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL: ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII (O.U.A.I.) GREACA – BARANGA cu sediul in : JUD. GIURGIU, comuna Prundu, sat Prundu, nr. 1090 intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Argeș Vedea – SGA Giurgiu, aviz de […]

Citeste pe larg

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,TITULARUL: ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII (O.U.A.I.) PRUNDU-MISLEA’’ cu sediul in : jud. Giurgiu, sat Prundu, com. Prundu, str. Principala, nr.9, in incinta INTER MOTOCROSS SRL, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita – SGA […]

Citeste pe larg

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,TITULARUL: ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII (O.U.A.I.) PRUNDU-GOSTINARI’’ cu sediul in : sat Prundu, comuna Prundu, nr 1090, in incinta SC TOTAGRO SRL, jud. Giurgiu intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita – SGA Calarasi, […]

Citeste pe larg

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria Comunei Bulbucata cu sediul în Bulbucata, cod postal 087030, strada Nichifor Crainic nr. 70, județul Giurgiu, cod fiscal 5123659, telefon 0246275312, fax: 0246275433, e-mail: clbulbucatagr@yahoo.com, persoana de contact Moraru Alexandra, tel. 0767744802. […]

Citeste pe larg

COMUNA STANESTI, cu sediul in comuna Stanesti ,judetul Giurgiu, titulara a proiectului ,,INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA CU STATIE DE EPURARE IN SATELE BALANU SI GHIZDARU,COMUNA STANESTI,JUDETUL GIURGIU ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul […]

Citeste pe larg

COMUNA STANESTI, titular al proiectului ,,BETONARE TALUZ DC 117 –ZONA CENTRALA ,LOCALITATEA STANESTI,COMUNA STANESTI,JUDETUL GIURGIU ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului […]

Citeste pe larg

S.C SPRITIMPEX SRL, cu sediul în localitatea Popeşti- Leordeni, şoseaua Olteniţei nr. 181, judeţul Ilfov, titular al activităţii: ” Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice” şi „Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”, activitate ce se desfăşoară în localitatea Mihăileşti, strada Avicola nr 25 B, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei […]

Citeste pe larg

SC APA SI CANALIZARE PRUNDU SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatile de ‘’ Captarea,tratarea si distributia apei ’’ si ‘’ Colectarea si epurarea apelor uzate ’’ ce se desfasoara in sat Prundu, com. Prundu, jud. Giurgiu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot […]

Citeste pe larg