Şcoala Gimnazială nr. 1, Cosoba, cu sediul în comuna Cosoba, județul Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de secretar (0,50 normă). [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani vechime. [cal]Citeste pe larg

Şcoala Gimnazială nr. 1, Cosoba, cu sediul în comuna Cosoba, județul Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar (0,50 normă). [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani vechime.Citeste pe larg

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de îngrijitor la Compartimentul Administrare Piața de Pește. [cgcontractual] [cscontractual] studii medii cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 1 an. [cal] 02 decembrie 2020, ora 10.00: proba practică;Citeste pe larg

Primăria Oraşului Mihăileşti, judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic în cadrul Compartimentului Administrativ – 4 posturi. [cgcontractual] [cscontractual] studii: minimum studii gimnaziale sau studii medii; vechime în muncă – fără vechime; obligatoriu să dețină atestatul profesional prevăzut deCiteste pe larg

Primăria Comunei Călugăreni, Judeţul Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat. [cgcontractual] [cscontractual] studii medii sau absolvent școală profesională; posedă permis de conducere categoria B; posedă certificat/atestat conducător utilaje; 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.Citeste pe larg

Centrul Cultural Local „Ion Vinea”, Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: referent (casier); paznic. [cgcontractual] [cscontractual] referent casier: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea necesară ocupării postului – minimum 3 ani. paznic: studiiCiteste pe larg

Școala Gimnazială Nr. 1 Daia cu sediul în satul Plopșoru, Șos. Olteniței nr. 15, județul Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de şofer pe microbuzul şcolar. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii medii cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoria D;Citeste pe larg

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” cu sediul în Giurgiu, str. Vlad Țepeș nr. 45, județul Giurgiu, organizează concurs de bibliotecar școlar, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – superioare sau medii eu cursuri în domeniu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. [cal]Citeste pe larg

Primăria Comunei Călugăreni, Judeţul Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, de: muncitor necalificat; muncitor calificat (casier încasator). [cgcontractual] [cscontractual] muncitor necalificat: studii minime generale; nu se solicită vechime. casier încasator: studii medii; posedă permis de conducere categoria B; disponibilitate pentruCiteste pe larg

Primăria Comunei Slobozia, judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior. [cg] [cs] studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;Citeste pe larg

Primăria Comunei Adunații Copăceni, Județul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de agent agricol debutant, din cadrul Compartimentului Registrul Agricol. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii medii, cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu seCiteste pe larg

Primăria Comunei Adunații Copăceni, Județul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de agent agricol debutant, din cadrul Compartimentului Registrul Agricol. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii medii, cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu seCiteste pe larg

Primăria Comunei Adunații Copăceni, Județul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de agent agricol debutant, din cadrul Compartimentului Registrul Agricol. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii medii, cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu seCiteste pe larg

Şcoala Gimnazială „Drăghici Davila”, comuna Găujani, Judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor de copii (0,25 normă). [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii generale; vârstă minimă – 25 ani; domiciliul în satul Pietrișu, comuna Găujani, județul Giurgiu. [cal]Citeste pe larg