Primăria Comunei Mârșa, Judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: șef serviciu; contabil. [cgcontractual] [cscontractual] șef serviciu: studii superioare cu diplomă de licență profil economic; fără vechime în funcție contabil: studii superioare cu diplomă de licență profilCiteste pe larg

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante de: 1 post de referent, treapta IA – Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții; 1 post de asistent registrator, treapta IA- Serviciul Publicitate Imobiliară – B.C.P.I. Giurgiu. [cgcontractual] [cscontractual]Citeste pe larg

Primăria Oraşului Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de referent, treapta IA, debutant (2 posturi) din cadrul Compartimentului Cultură. [cgcontractual] [cscontractual] studii superioare în domeniul fundamental științe umaniste și arte, absolvite cu diplomă de licență în domeniul de studiiCiteste pe larg

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: asistent medical generalist PL, la Stația Centrală Giurgiu. asistent medical generalist PL, la Substația Ghimpați. [cgcontractual] [cscontractual] Asistent medical generalist PL, la Stația Centrală Giurgiu. diplomă școală postliceală sanitarăCiteste pe larg

Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” din Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: paznic; laborant. [cgcontractual] [cscontractual] Nivelul studiilor – studii medii. Vechimea în muncă – minimum 3 ani. [cal] 29 aprilie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 10 mai 2021, oraCiteste pe larg

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, din Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, vacante, de director general, la: C.A.S. Alba, C.A.S. Arad, C.A.S. Argeș, C.A.S. Bihor, C.A.S. Bistrița, C.A.S. Botoșani, C.A.S. Brăila, C.A.S. Brașov, C.A.S. Buzău, C.A.S. Caraș Severin, C.A.S. Călărași,Citeste pe larg

Primăria Comunei Singureni, Judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie, vacante, de referent, treapta II, Compartimentul Registratură Arhivă. [cgcontractual] [cscontractual] studii medii cu diplomă de bacalaureat; vechime – nu este cazul; fără antecedente penale; disciplină, punctualitate, comportament social la locul deCiteste pe larg

Primăria Comunei Singureni, Judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie, vacante, de muncitor calificat, treapta II – Compartimentul Administrativ. [cgcontractual] [cscontractual] studii (obligatoriu): generale de 10 clase și curs calificare profesională/școală profesională; vechime în muncă – nu se solicită; posesor permisCiteste pe larg

Primăria Comunei Mihai Bravu, cu sediul în comuna Mihai Bravu, Șos. Principală nr. 76, județul Giurgiu, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale vacante de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Mihai Bravu, județul Giurgiu, după cum urmează: • guardCiteste pe larg

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul deCiteste pe larg

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de: medic medicină generală, specialist, post în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice – Hotarele (normă de lucru 4 h/zi); inspector de specialitate, grad profesional II, post vacant in cadrul Biroului Evaluare complexă a persoanelorCiteste pe larg

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu organizează concurs la sediul instituției din Giurgiu, Șos. Ghizdarului nr. 1, pentru ocuparea a două posturi vacante de natură contractuală, pe perioadă determinată, de consilier IA, din cadrul Compartimentului RGA 2020. [cgcontractual] [cscontractual] studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungăCiteste pe larg

Primăria Comunei Mârșa, Judeţul Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de mediator sanitar comunitar. [cgcontractual] [cscontractual] studii liceale – diplomă de absolvire; certificat de absolvire competențe mediator sanitar, cod COR 513902; fără vechime în muncă. [cal] 02 aprilie 2021, ora 09.00: probaCiteste pe larg

Primăria Comunei Mihai Bravu, Judeţul Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează: guard (Compartimentul Administrativ); șofer deservire microbuz școlar (Compartimentul Administrativ): șofer deservire microbuz școlar (Compartimentul Administrativ); paznic (Compartimentul Pază); paznic (Compartimentul Pază). [cgcontractual] [cscontractual] guard: studii generale/medii;Citeste pe larg