Înființarea unui incinerator pentru deșeuri în municipiul Giurgiu este proiectul ce a fost astăzi supus dezbaterii publice de reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului Giurgiu. Am ținut să fiu prezent la această dezbatere pentru a afla concret care este impactul proiectului asupra factorilor de mediu și asupra sănătății locuitorilor municipiului, dat fiind faptul că, printre […]

Citeste pe larg

COMUNA STANESTI, cu sediul in comuna Stanesti ,judetul Giurgiu, titulara a proiectului ,,INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA CU STATIE DE EPURARE IN SATELE BALANU SI GHIZDARU,COMUNA STANESTI,JUDETUL GIURGIU ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul […]

Citeste pe larg

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA PRUNDU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatile de ,,Colectarea si transportul deseurilor menajere ʼʼ ce se desfasoara in sat Prundu, com. Prundu, jud. Giurgiu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, […]

Citeste pe larg