Articolul 147 din noua lege a pensiilor din sistemul public, lege care intra in vigoare la 01 09 2024, pastreaza integral dispozitiile introduse in art.192 indice 1 al  Legii nr. 263/2010,  prin O.U.G. nr. 103/2017 cu aplicabilitate  de la data de 1 ianuarie
2018.

Art. 147. – din Legea nr. 360/2023

(1) Persoanele ale căror drepturi de pensie au fost acordate de casele teritoriale de pensii în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât şi în sistemul public de pensii, pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condiţiile de acordare a dreptului. Numărul total de puncte rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

(3) În situaţia reglementată la alin. (1) şi (2), perioadele asimilate stagiului de cotizare se valorifică în unul dintre sisteme, în funcţie de opţiunea beneficiarului.

(4) Drepturile rezultate în urma recalculării se cuvin şi se acordă începând cu luna următoare solicitării.

***************************************

Pentru a beneficia de art. 147 din noua lege a pensiilor din sistemul public, conditia principala este ca pensionarea sa fi intervenit in perioada 01 01 2011-31 12 2015, adica in perioada de aplicare si pentru militari a Legii nr. 119/2010 si a Legii nr. 263/2010, iar in stagiile de cotizare nu au fost suficienti ani de vechime in serviciu ca militar, incat sa se solicite deschiderea dreptului de pensie la una din cele 3 case de pensii sectoriale. Intreaga vechime, inclusiv stagiile militare, a fost utilizata pentru calculul pensiei in sistemul public.

De exemplu, intre cei 43 ani vechime efectiva se aflau si 5 ani vechime in serviciu ca militar in structurile militare afiliate la cele trei case de pensii sectoriale. 

Incepand cu 01 01 2018, OUG 103/2017 a dat posibilitatea  extragerii, la cerere, a stagiilor militare din decizia de pensie civila si deschiderii unui nou drept de pensie militara la una din cele 3 case sectoriale. Pentru deschiderea dreptului de pensie militara conteaza si stagiile in sistemul public, dar pentru calculul cuantumului pensie militare conteaza doar vechimea in serviciu de 5 ani si perioadele asimilate ca spor pentru conditiile de munca in perioada stagiilor in sistemul militar.

Modul de calcul al pensiei militare este cel in vigoare la data cererii de deschidere a dreptului de pensie militara la Casa de Pensii Sectoriala. Cererile depuse dupa 01 01 2024 urmeaza regimul juridic al modificarilor introduse in Legea nr. 223/2015 prin Legea nr. 282/2023.

Pensia civila de la Casa teritoriala se recalculeaza prin excluderea perioadei de cinci ani si a eventualului spor pentru conditiile de munca.

Posibilitatea de alegere continua si dupa data de 01 01 2024, dar in baza art. 147 din Legea nr. 360/2023.

Operatiunea inversa, de extragere a stagiilor civile capturate in deciziile de recalculare a pensiilor pentru militari prin articolele 109 si 110 din Legea nr. 223/2015, stagii neutilizate la calculul pensiilor militare,  nu este permisa de lege. 

Unde isi vor deschide dreptul de pensie cei care au numai 10 -15 ani vechime in serviciu si 20-25 ani vechime in sistemul public?

Citeste pe larg