Denumire județ: Giurgiu Denumire UAT: Bulbucata Sectoarele cadastrale: 9, 10, 11, 12, 19, 25 OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 9, 10, 11, 12, 19, 25 din UAT Bulbucata, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare […]

Citeste pe larg