Curtea de Apel Timișoara

Dosar nr. 545/29/2022

SANDOVICI VASILICA Reclamant
GUVERNUL ROMÂNIEI Pârât
MINISTERUL FINANŢELOR Intervenient în numele altei persoane
08.02.2023
Ora estimata: 09:00
Complet: F11
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată de Guvernul României. Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Sandovici Vasilica în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României. Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenientul Ministerul Finanţelor în interesul pârâtului Guvernul României.
Dispune obligarea pârâtului Guvernul României la despăgubiri constând în plata către reclamantă a unor sume egale cu sumele reţinute din pensiile acesteia în temeiul aplicării O.U.G. nr. 130/2021 începând cu luna ianuarie 2022, sumele urmând a fi indexate cu rata inflaţiei.
Dispune obligarea pârâtului Guvernul României la despăgubiri constând în plata dobânzilor legale aferente sumelor reţinute cu titlul de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, calculate începând cu data primei reţineri şi până la acoperirea integrală a prejudiciului.

Respinge în rest cererea de chemare în judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Curtea de Apel Timişoara. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 08.02.2023.
Document: Hotarâre  50/2023  08.02.2023

****************************************************************************

Dintre dosarele care au făcut obiectul Deciziei CCR nr. 650/2022, am găsit că a fost soluționat deja dosarul de la Curtea de Apel Timișoara, celelalte având termene de soluționare în cursul acestei luni. In alt dosar s-a amânat judecarea pentru că unul dintre reclamanți a murit.

Observăm că obligația de despăgubire revine pârâtului Guvernul României, împotriva căruia s-a formulat acțiunea principallă de despăgubire pentru prejudiciul cauzat de dispoziția de ordonanță declarată neconstituțională. 

Față de despăgubirile acordate prin Ordonanța de Urgență din luna februarie, reclamanții obțin aceleași despăgubiri, dar indexate cu rata inflației… plus adăugarea dobânzii legale.

De pe  site-ul CCR aflăm că peste 100 de dosare dintre cele carev au fost înregistrate la instanțe până pe data de 28 12 2022, data publicării în MO a Deciziei nr. 650/2022, au avut drept cerere secundară exceptia de neconstituționalitate a art. XXiV din OUG 130/2021 și a fost admisă sesizarea CCR.

Vor urma și altele.
Vor fi și dosare de despăgubiri introduse în instanțele de contencios administrativ în baza art. 9 alin (4) din L 554/2004, dar care nu vor mai ajunge la CCR,  dreptul lor la acțiune fiind deschis numai un an de la data de 28 12 2022, pentru că excepția admisă prin Decizia CCR nr. 650/ 2022 a fost formulată împotriva Guvernului în procedura specială a art 9 din L 554/2004.

Având în vedere că prin acțiunea în instanță se obțin în plus față de ordonanța de despăgubire doar indexări și dobânzi și că acțiunea în contencios administrativ este taxată judiciar, eu nu aș mai pierde timpul să apelez la despăgubiri prin instanță, în baza art. 9 alin(4) din legea contenciosului administrativ.

Altfel aș reacționa dacă, prin aceeași procedură specială, s-ar obține o Decizie CCR de neconstituționalitate a OUG nr. 59/2017, despăgubirile fiind mult mai mari, evaluate la valoarea  actualizărilor pensiei militare neacordate în ultimii 3 ani.

Citeste pe larg