Budăi a clarificat aseară câteva probleme care vor fi pe agenda discuțiilor pe care  le va avea, împreună cu ministrul Boloș, în această săptămână la Bruxelles, discuții axate în special pe  îndeplinirea Jalonuliui 214 din PNRR, privind pensiile din sistemul public. Noua lege va trebui să fie gata. până la sfârștul anului.
A abordat și recenta propunere venită de la asociațiile de pensionari cu privire la modificarea formulei de calcul din L 127/2019, respectiv ca valoarea punctului de referință să se determine din salariul minim pe economie nu din valoarea punctului de pensie. Budăi nu a exclus acest mod de calcul. Va fi luat în discuție dar totul va depinde de sustenabilitate și de impactul bugetar.

Citeste pe larg

După precedentul deja creat cu art. 71 indice 1 din Legea nr. 223/2015, potrivit căruia nu beneficiază de pensie de serviciu cei care au fost condamnați definitiv pentru infracțiuni contra umanității, USR propune extinderea deposedării de pensie militară și a securiștilor care au Decizii ale Curții de Apel București de constatare, la cererea CNSAS,  că au desfășurat activități în sensul OUG nr. 24/2008 de deconspirare a vechii securități.
Proiectul lui Drulă, Pl-x nr. 792/2022nu spune, dar  foștii lucrători ai securității care au decizii CNSAS, confirmate de Curtea de Apel București, ar urma, potrivit actualului art. 71 indice 1, să devină pensionari în sistemul public de pensii, vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiei militare  constituind stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.  
S-ar putea ca multor securiști să le convină bascularea useristă în sistemul public de pensii… după ce sistemul militar i-a blocat, ca vechi pensionari militari, la pensii actualizate doar până în anul 2017.
Olguța Vasilescu spunea pe 19 12 2022, în emisiunea lui Ciutacu, la  RTv, că, după intrarea în vigoare a Legii nr. 127/2019, sistemul public de pensii va deveni atât de atractiv pentru cei care au avut venituri mari încât nici nu mai este nevoie de pensii speciale.
Cei care au suma punctajelor anuale mai mare de 100 puncte vor beneficia în sistemul public de pensii de majorarea actualelor pensii militare.

 

Citeste pe larg

Potrivit dispozițiilor finale ale L 127/2019, așa cum au fost modificate de Guvernul Cîțu, noua lege privind pensiile din sistemul public ar fi trebuit să intre în vigoare în luna septembrie, anul viitor.

Legea 127/2019, Articolul 182

„(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepția:

(la 01-09-2023, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 182 , Capitolul II , Titlul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 18 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 18 februarie 2021 )

a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;

b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020;

b^1) art. 86 alin. (2) lit. c), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023;

(la 15-12-2021, Litera b^1) din Alineatul (1) , Articolul 182 ,Capitolul II , Titlul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 15 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 15 decembrie 2021 )

b^2) art. 86 alin. (2) lit. b^1), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;”

Noua ordonanță de urgență dată de Guvernul Ciucă, OUG nr. 168/2022, cea care a indexat suplimentar pensiile militare,  a amânat aplicarea legii cât și indexarea valorii punctului de pensie cu 50% din creșterea salariului mediu brut până la 01 01 2024. Intre timp va fi coafată potrivit Jalonului   214 al PNRR.

OUG nr. 168/2022, Articolul XLVI

„Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 86 alineatul (2), după litera b^1) se introduce o nouă literă, lit. b^2), cu următorul cuprins:

b^2) la data de 1 ianuarie 2023 – 1.785 lei;

2. La articolul 86 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) începând cu anul 2024, valoarea prevăzută la lit. b^2) se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică. Majorarea și data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

3. La articolul 182 alineatul (1), partea introductivă și litera b^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepția:

…………………………………………….

b^1) art. 86 alin. (2) lit. c), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024;

4. La articolul 182 alineatul (1), după litera b^2) se introduce o nouă literă, lit. b^3), cu următorul cuprins:

b^3) art. 86 alin. (2) lit. b^2), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023;”

Citeste pe larg