Denumire județ: Giurgiu Denumire UAT: Bulbucata Sectoarele cadastrale: 13, 14, 15, 16, 22, 23 OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 13, 14, 15, 16, 22, 23 din UAT Bulbucata, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare […]

Citeste pe larg

Denumire județ: Giurgiu Denumire UAT: Bulbucata Sectoarele cadastrale: 9, 10, 11, 12, 19, 25 OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 9, 10, 11, 12, 19, 25 din UAT Bulbucata, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare […]

Citeste pe larg

Denumire județ: Giurgiu Denumire UAT: Toporu Sectoarele cadastrale: 10, 11, 24, 25 OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 10, 11, 24, 25 din UAT Toporu, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu […]

Citeste pe larg

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 92 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 26 de județe. Printre acestea se numără și comunele Daia, Grădinari, Mihai Bravu și Singureni din județul …

Citeste pe larg