1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria Comunei Bulbucata cu sediul în Bulbucata, cod postal 087030, strada Nichifor Crainic nr. 70, județul Giurgiu, cod fiscal 5123659, telefon 0246275312, fax: 0246275433, e-mail: clbulbucatagr@yahoo.com, persoana de contact Moraru Alexandra, tel. 0767744802. […]

Citeste pe larg