Accesul spre site-urile celor trei case sectoriale le găsiți pe prima pagină a blogului

CASA de PENSII SECTORIALĂ a MApN

Comunicat din data de 18.04.2023


            Prin Legea nr. 79 din 05.04.2023 pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 223 privind pensile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, a fost instituită posibilitatea legală de transmitere a taloanelor de pensie prin intermediul mijloacelor de poștă electronică.
            În acest sens, pe site-ul instituției, la rubrica “Formulare” se regăsește modelul de cerere pentru solicitarea transmiterii talonului de pensie în format electronic.
            Cererea completată cu datele personale precum și cu adresa de e-mail se va transmite fie pe adresa casadepensii@mapn.ro, fie prin poștă sau prin depunerea la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale.

CASA de PENSII SECTORIALĂ a SRI

 COMUNICAT 

privind transmiterea pe e-mail a talonului de plată, conform
prevederilor Legii nr. 79/2023

 În conformitate cu Legea nr. 79/2023 pentru modificarea şi
completarea art. 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de
stat, Casa de Pensii Sectorială transmite, la cerere, pe e-mail talonul de
plată în format electronic pensionarilor care au optat pentru efectuarea plății
drepturilor de pensie în cont curent sau în cont de card. 

Modelul de cerere poate fi găsit pe site-ul SRI la secțiunea Contact –Casa de Pensii Sectorială – Materiale utile. 

Cererea se completează și se transmite Casei de Pensii Sectoriale prin
poștă sau e-mail, pensii@sri.ro ,urmând ca talonul de plată în format electronic să fie
transmis începând cu luna următoare înregistrării cererii, în maximum 48 de
ore de la efectuarea plății drepturilor în cont curent sau cont de card.

CASA de PENSII SECTORIALĂ a MAI

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie despre următoarele aspecte:

1. Persoanele care și-au deschis cont personal în aplicația aflată la adresa www.casapensii.mai.gov.ro/online, vor putea să aibă acces, începând cu plata drepturilor de pensie aferente lunii IULIE, la forma electronică a taloanelor de plată.

Cu această ocazie beneficiarii vor avea posibilitatea printării taloanelor de pensie, ori de câte ori au nevoie, cu ajutorul contului personal.

Menționăm faptul că acestea vor fi transmise fizic, în continuare, lunar la adresa de domiciliu potrivit prevederilor legale în vigoare.

2. Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedatale O.M.A.I. nr. 48/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, precum și în urma conferirii titlului de „Veteran din teatrele de operații“, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. procedează la emiterea deciziilor de acordare a indemnizației prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020,  urmând ca în luna AUGUST a anului curent, odată cu plata drepturilor de pensie cuvenite, să fie achitate și drepturile financiare aferente perioadei 04.02.2021-31.08.2021.

 3. Pe această cale reamintim tuturor beneficiarilor aflați în evidența Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. despre posibilitatea creări unui cont personal accesând link-ul www.casapensii.mai.gov.ro/online.

Informațiile la care au acces în contul personal, precum și pașii ce trebuie urmați sunt prezentate în comunicatul aflat pe site-ul nostru și poate fi accesat aici.

                                                                                                29.06.2021

Citeste pe larg

Accesul spre site-urile celor trei case sectoriale le găsiți pe prima pagină a blogului

CASA de PENSII SECTORIALĂ a MApN

Comunicat din data de 18.04.2023


            Prin Legea nr. 79 din 05.04.2023 pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 223 privind pensile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, a fost instituită posibilitatea legală de transmitere a taloanelor de pensie prin intermediul mijloacelor de poștă electronică.
            În acest sens, pe site-ul instituției, la rubrica “Formulare” se regăsește modelul de cerere pentru solicitarea transmiterii talonului de pensie în format electronic.
            Cererea completată cu datele personale precum și cu adresa de e-mail se va transmite fie pe adresa casadepensii@mapn.ro, fie prin poștă sau prin depunerea la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale.

CASA de PENSII SECTORIALĂ a SRI

 COMUNICAT 

privind transmiterea pe e-mail a talonului de plată, conform
prevederilor Legii nr. 79/2023

 În conformitate cu Legea nr. 79/2023 pentru modificarea şi
completarea art. 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de
stat, Casa de Pensii Sectorială transmite, la cerere, pe e-mail talonul de
plată în format electronic pensionarilor care au optat pentru efectuarea plății
drepturilor de pensie în cont curent sau în cont de card. 

Modelul de cerere poate fi găsit pe site-ul SRI la secțiunea Contact –Casa de Pensii Sectorială – Materiale utile. 

Cererea se completează și se transmite Casei de Pensii Sectoriale prin
poștă sau e-mail, pensii@sri.ro ,urmând ca talonul de plată în format electronic să fie
transmis începând cu luna următoare înregistrării cererii, în maximum 48 de
ore de la efectuarea plății drepturilor în cont curent sau cont de card.

CASA de PENSII SECTORIALĂ a MAI

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie despre următoarele aspecte:

1. Persoanele care și-au deschis cont personal în aplicația aflată la adresa www.casapensii.mai.gov.ro/online, vor putea să aibă acces, începând cu plata drepturilor de pensie aferente lunii IULIE, la forma electronică a taloanelor de plată.

Cu această ocazie beneficiarii vor avea posibilitatea printării taloanelor de pensie, ori de câte ori au nevoie, cu ajutorul contului personal.

Menționăm faptul că acestea vor fi transmise fizic, în continuare, lunar la adresa de domiciliu potrivit prevederilor legale în vigoare.

2. Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedatale O.M.A.I. nr. 48/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, precum și în urma conferirii titlului de „Veteran din teatrele de operații“, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. procedează la emiterea deciziilor de acordare a indemnizației prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020,  urmând ca în luna AUGUST a anului curent, odată cu plata drepturilor de pensie cuvenite, să fie achitate și drepturile financiare aferente perioadei 04.02.2021-31.08.2021.

 3. Pe această cale reamintim tuturor beneficiarilor aflați în evidența Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. despre posibilitatea creări unui cont personal accesând link-ul www.casapensii.mai.gov.ro/online.

Informațiile la care au acces în contul personal, precum și pașii ce trebuie urmați sunt prezentate în comunicatul aflat pe site-ul nostru și poate fi accesat aici.

                                                                                                29.06.2021

Citeste pe larg