A apărut un proiect de lege numit pompos… proiect  de optimizare a cheltuielilor bugetare cu pensiile speciale, text care reia o propunere pe care ziaristul Neacșu Marin i-ar fi făcut-o anul trecut amicului său Ciucă Nicolae.

Din capul locului trebuie menționat ca propunerea este inutilă pentru pensiile speciale care sunt deja calculate dual. Doar pensiile militare sunt calculate numai procentual… dintr-o baza de calcul.

Asa cum am mai menționat deseori pe blog, demersul s-ar putea materializa printr-o simplă modificare a art. 122 din Legea 223/2015 cu dispoziții care deja se regăsesc în legile de reglemetare a celorlalte pensii speciale.

Art. 122

(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de
vârstă din sistemul public, potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul de pensii publice. 

(2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic
decât cel al pensiei din sistemul de pensii publice se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(3) Se suportă din bugetul de stat partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul de pensii publice,
precum şi pensia de serviciu în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a
pensiei pentru limită de vârstă din sistemul de pensii publice;

(4) Pensiilor militare în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi li se calculează în termen de 6 luni cuantumul contributiv potrivit legii în vigoare din sistemul public de pensii, în plată rămânând cuantumul mai avantajos comparativ cu cuantumul calculat procentual. Pentru pensiile militare stabilite până la 31 12 2020 se menține suma punctajelor anuale contributive deja calculată în dosarele de pensie de la Casele de Pensii Sectoriale.

De asemenea se va modifica art.31 în sensul că CIBS devine CAS în înțelesul L 263/2010.Citeste pe larg

 Dintre  deciziile de recalculare din anul 2016, pe care le-am mai analizat pe acest blog, am selectat una pentru a analiza cum a evoluat cuantumul pensiei militare până în prezent și ce cuantum ar avea respectivul militar dacă se păstra calculul contributiv așa cum este el reglementat în anul 2023 de L 263/2010 sau conform viitoarei Legi nr. 127/2019 modificată prin PNRR.

Decizia este extrasă din topicul: https://www.huhurez.com/2020/08/sa-actualizam-o-pensie-in-anul-2017-cum.html

Din capul locului constatăm o mare eroare, pentru că beneficiarului i s-a acordat în plată cuantumul recalculat de 6234(5195 +1039) lei în loc să i se acorde cuantumul contributiv în plată de 6 431 lei. In comparația pentru stabilirea celui mai avantajos cuantum nu avea ce să caute indexarea de 5% din anul 2016. Nu avem niciun indiciu că și cuantumul contributiv comparat este indexat cu 5%.

Indexarea de 5% aferentă anului 2016 trebuia adăugată la cuantumul contributiv în plată la 31 12 2015, mai mare.(pare a fi o eroare de soft, care se poate repeta la toate recalculările în care cuantumul pensiei în plată la 31 12 2015 este doar cu puțin mai mare decât cel recalculat. Softul a fost programat să calculeze și indexarea de 5% și apoi să compare cu cuantumul în plată la 31 12 2015)

Pentru a afla punctajul contributiv pe care beneficiarul l-a avut la 31 12 2015, stabilim cuantumul avut fără sporul OMM de 20% și  împărțim la valoarea unui punct de pensie din anul 2015.

x +20x/100=6 431

120x =643100

x=5 359 lei cuantumul contributiv brut, fără spor OMM

PMA = 5359: 830,2(valoarea unui punct de pensie in anul 2015) =6,45507 puncte de pensie.

Dacă nu apărea Lege nr.  223/2015, omul ar fi avut in anul 2023 o pensie brută de :

6, 45507 x 1 785 lei=11 522 lei

11 522 x20%(spor OMM)=13 826 lei

Suma punctajelor anuale este de 6,45507 x 20(stagiul complet de cotizare)=129, 1 

PMA calculat  conform dispozițiilor prezente din L 263/2010 cu stagiu complet de cotizare de 35 ani.

129,1: 35=3,68857

Pensie contributivă calculată în anul 2023 potrivit dispozițiilor în vigoare ale Legii nr. 263/2010

3,68857 x 1 785 lei =6 584

6 584 +20%(spor OMM)=7 901 lei

Să calculăm ce pensie militară are în plată în prezent, pornind de la. valoarea rămasă în plată din 2016, indexată cu 5%.

In anul 2017–»6546 +5,25 =6 890 lei. Potrivit calculului inventat de CPS a MApN, actualizarea din 2017 nu a avut niciun efect.

In anul 2018–» 6 890 lei, indexare 0.

In anul 2019–»6 890  + 1,3% = 6. 980 lei

Im anul 2020 –»6980 +4,6%=7 302 lei

In anul 2021–» 7302.  Nu s-au indexat

In anul 2022–» 7302 +2,6%=7 492 lei

In anul 2023–» 7492 + 5,1%=7 875 lei: După indexarea suplimentară cu 2,6% cuantumul brut al pensiei militare în plată la 01 01 2023 este de 7 875 + 2,6%=8 080 lei

Dacă în 2016 ar fi rămas în plată cuantumul contributiv, cum  era corect, de 6431 lei, pensia brută în plată a pensionarului ar fi în anul 2023, după indexările din anii 2015-2023,  de 8 481 lei. 

O primă constatare este că, în anul 2023, cuantumul rămas în plată după recalcularea din anul 2016, potrivit L 223/2015, indiferent că este calculat procentual sau contributiv și indexat în anii 2016-20123, este aproximativ egal cu cuantumul calculat  contributiv, potrivit dispozițiilor din L 263/2010, valabile în anul 2023.

Putem evalua și ce pensie contributivă ar avea beneficiarl potrivit viitoarei L127/2019 modificată prin PNRR, dacă valoarea punctului de referință este 59,5 , corespunzătoare unui stagiu mediu complet de 30 ani.

Suma punctajelor anuale de 129,1 x 59,5=7681 lei

7 681 +20% (spor OMM)=9 217 lei

Citeste pe larg