Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu a realizat în luna aprilie 2024, venituri nete la bugetul general consolidat al statului, în sumă totală de 158,22 milioane lei, cu 46,43 milioane lei mai mult decât în aceeași perioada a anului 2023. Structurată pe bugete, situația veniturilor colectate atât prin conformare voluntare la plată precum și prin […]

Citeste pe larg

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Ghiduri curente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal. Într-o manieră accesibilă și simplificată, ghidul conține informații utile privind definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, […]

Citeste pe larg

  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu informează contribuabilii interesați că, pe portalul ANAF (www.anaf.ro), a fost publicat calendarul seminarelor web care se vor desfășura în luna aprilie 2024: – Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute de persoanele fizice din prestarea unor activităţi de înfrumuseţare/întreţinere corporală – 15.04.2024; – Modificări fiscale intervenite în anul 2024 în […]

Citeste pe larg

Pentru anul fiscal 2023, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu a suferit modificări care să impună actualizarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” și 101 Grup fiscal „Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”. Ca urmare, în anul 2024, în vederea îndeplinirii obligațiilor […]

Citeste pe larg

  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1112 și din 1112 Bis din 11 decembrie 2023, a fost publicat Ordinul nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. Aplicația/formularul pe portalul […]

Citeste pe larg

  În perioada mai – octombrie 2023, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscală au efectuat verificări antifraudă la un grup de societați comerciale, în urma cărora s-a constatat că acestea simulau diverse tranzacții privind vânzarea de bunuri și servicii către diverși operatori economici privați, precum și pe linia achizițiilor publice. Aceste societăți au contribuit la formarea […]

Citeste pe larg

ANAF a publicat Ghidul privind modalitatea de aplicare a facilităților fiscale, acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, pe portalul instituției, www.anaf.ro, la rubrica Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative. În materialul realizat de specialiștii ANAF sunt prezentate informații utile […]

Citeste pe larg

  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu informează contribuabilii interesați că, pe portalul ANAF (www.anaf.ro) a fost publicat calendarul seminariilor web care vor fi susținute în cursul lunii noiembrie 2023: – 07.11.2023, ora 11.00, Reglementări fiscale privind impozitarea dividendelor; – 13.11.2023, ora 10.00, Impozitarea veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice; -15.11.2023, […]

Citeste pe larg

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu informează contribuabilii interesați că, pe portalul ANAF (www.anaf.ro) a fost publicat calendarul seminariilor web care vor fi susținute în cursul lunii noiembrie 2023: – 07.11.2023, ora 11.00, Reglementări fiscale privind impozitarea dividendelor; – 13.11.2023, ora 10.00, Impozitarea veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice; -15.11.2023, ora …

Citeste pe larg

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, informează contribuabilii persoane juridice/entități fără personalitate juridică că se pot înregistra în SPV cu certificatul calificat deținut de: persoana juridică sau de entitatea fără personalitate juridică; persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică; reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate […]

Citeste pe larg

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, informează  contribuabilii persoane juridice/entități fără personalitate juridică că se pot înregistra în SPV cu certificatul calificat deținut de: persoana juridică sau de entitatea fără personalitate juridică; persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;  reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică; …

Citeste pe larg