CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU: care va fi prețul local al energiei termice prin sistem centralizat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU: care va fi prețul local al energiei termice prin sistem centralizat

Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie
termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

  • referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.78.851/05.02023;
  • raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice – Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la nr. 895/06.09.2023;
  • avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
  • avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
  • prevederile art.8, alin.(2), l„d” din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 8 alin. (3) lit„k” din Legea nr.51/2006, republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice;
  • prevederile art.3, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;
  • prevederile Ordinului nr.66/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor sau tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energie termică produsă în cogenerare;
  • prevederile art.117 din Hotărârea Guvernului nr.425/1994 privind privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei termice.

în temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„n” și art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică livrată utilizatorilor de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, în valoare de 1.017,20 lei/Gcal, respectiv 874,64 lei/Mwh, inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă și transportată în Municipiul Giurgiu, în scopul încălzirii și preparării apei calde, în valoare de 775,92 lei/Gcal, respectiv 667,17 lei/Mwh, inclusiv TVA, destinată populației alimentată din rețeaua de transport.

Art.3. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă, transportată și distribuită în Municipiul Giurgiu, în scopul încălzirii și preparării apei calde, în valoare de 1.017,20 lei/Gcal, respectiv 874,64 lei/Mwh, inclusiv TVA, destinată populației alimentată din rețeaua de distribuție.

Ărt.4. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă și transportată în Municipiul Giurgiu, în scopul încălzirii și preparării apei calde, în valoare de 652,03 lei/Gcal, respectiv 560,65 lei/Mwh, exclusiv TVA, destinată agenților economici alimentați din rețeaua de transport.

Art.5. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă, transportată și distribuită în Municipiul Giurgiu, în scopul încălzirii și preparării apei calde, în valoare de 854,79 lei/Gcal, respectiv 734,99 lei/Mwh, exclusiv TVA, destinată agenților economici alimentați din rețeaua de distribuție.

Art.6. Prețurile locale pentru energia termică sunt valabile până la data emiterii de către A.N.R.E. a unui alt aviz privind prețurile și tarifele locale ale energiei termice furnizate prin sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al Municipiului Giurgiu, pentru operatorul Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice – Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., se va posta pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu și se va publica în mass-media locală în vederea aducerii la cunoștință publică.

Giurgiu, 07 septembrie 2023

Nr. 255

Adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenți.

Articolul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU: care va fi prețul local al energiei termice prin sistem centralizat apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

Județul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU întrunit în ședință extraordinară, Având în vedere: referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.78.851/05.02023; raportul de […]

Articolul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU: care va fi prețul local al energiei termice prin sistem centralizat apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.


Autorul articolului admin
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/consiliul-local-al-municipiului-giurgiu-care-va-fi-pretul-local-al-energiei-termice-prin-sistem-centralizat/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa https://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 8 septembrie 2023 19:12

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.