ANAF – DETALII DESPRE ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE ÎN SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL

ANAF – DETALII DESPRE ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE ÎN SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, informează  contribuabilii persoane juridice/entități fără personalitate juridică că se pot înregistra în SPV cu certificatul calificat deținut de: persoana juridică sau de entitatea fără personalitate juridică; persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;  reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică; împuternicitul persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

Cererea de înregistrare cuprinde  obligatoriu: a) datele de identificare ale persoanei fizice,persoaneijuridice sau ale entităţii reprezentate/împuternicite/reprezentantului; b) calitatea de reprezentant sau de împuternicit; c) numărul de telefon mobil valid al reprezentantului sau al împuternicitului; d) acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a SPV; e) documentul semnat cu certificat electronic calificat care atestă calitatea de reprezentant desemnat sau împuternicit sau documentul electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant desemnat sau împuternicit; f) adresa de poştă electronică; g) elementele de identificare a certificatului calificat.

Împuternicirea/Procura trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile:

împuternicirea sau mandatul de reprezentare este generală/general pentru toate operaţiunile din SPV;

– împuternicirea sau mandatul de reprezentare conţine acordul cu privire la accesul la informaţiile referitoare la istoricul acţiunilor anterioare din SPV al persoanei reprezentate;

– sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV.

Cererea de înregistrare în SPV, se aprobă prin modalități:

– la distanță, pe baza certificatului calificat( împuternicirea/procura care a îndeplinit cumulativ condițiile, este în formă autentică și este semnată cu certificat calificat de reprezentantul legal /notar, după caz)

 – aprobare  la ghișeul ANAF, pentru situațiile:  împuternicirea/procura este o copie a  imaginii documentului care atestă calitatea de  reprezentant desemnat/împuternicit; informațiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de împuternicit nu se  pot verifica; – din verificarea documentului rezultă că acesta conține informații  incomplete sau  incorecte. În termen de 10 zile solicitantul se prezintă la orice ghișeu ANAF, cu :a) numărul de înregistrare atribuit; b) documentul de identitate, în original; c) să depună documentul din care rezultă calitatea de împuternicit/reprezentant legal/reprezentant  desemnat în original sau copie legalizată, după caz.

 

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, informează  contribuabilii persoane juridice/entități fără personalitate juridică că se pot înregistra în SPV cu certificatul calificat deținut de: persoana juridică sau de entitatea fără personalitate juridică; persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;  reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică; …


Autorul articolului C.E.
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://giurgiu-news.ro/news/index.php/2023/10/03/anaf-detalii-despre-inregistrarea-persoanelor-juridice-in-spatiul-privat-virtual/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa https://giurgiu-news.ro/news/index.php/feed/
Titlu original Giurgiu News
Data originala articol 3 octombrie 2023 16:02

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.