Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector specialitate gr. I (contabil). [cgcontractual] [cscontractual] studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice; vechime în specialitate: minimum 2 ani. [cal]Citeste pe larg

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente „Sfânta Maria” din Talpa, județul Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de contabil. [cgcontractual] [cscontractual] studii superioare în domeniul economic, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; vechime conform calificării – nu esteCiteste pe larg

Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de contabil șef. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii superioare de specialitate în domeniul economic, cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –Citeste pe larg

Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar contabil – 0,5 normă. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studii liceale bacalaureat – în domeniul economic sau curs de contabilitate; vechime – minimum 2 ani; disponibilitate laCiteste pe larg

Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” din Târgoviște, județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de contabil, grad I S – 0,5 normă, perioadă nedeterminată. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii superioare în domeniul economic absolvite cu diplomă de licență; are capacitate deplină de exercițiu; are vârsta minimă deCiteste pe larg

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de contabil IA. [cgcontractual] [cscontractual] 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; are capacitate deplină de exercițiu; diplomă de bacalaureat. [cal] 31 decembrie 2020: data limită pentruCiteste pe larg

Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” din Hălăuceşti, Judeţul Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar (contabil), studii S. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată (în domeniul științelor economice); vechime: în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimumCiteste pe larg

Spitalul Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, cu sediul în Rădăuți, Calea Bucovinei nr. 34A, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, conform O.M.S. nr. 284/2007 completat cu O.M.S. nr, 954/2017, funcție specifică comitetului director. Denumirea postului – director financiar contabil. Condiții specifice de participare la concurs: nivelulCiteste pe larg

Școala Gimnazială ,,Miron Costin”, cu sediul in Bacău, str. Miron Costin nr. 64, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de contabil (0,5 normă). [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu examen de licență în specialitatea finanțe-contabilitate; vechimeCiteste pe larg

Serviciul Public de Protecția Plantelor Bacău, cu sediul în Bacău, strada G.Bacovia nr. 57, judeţul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: contabil – referent; inspector specialitate. [cgcontractual] [cscontractual] contabil – referent: nivelul studiilor – medii/ superioare; vechimeCiteste pe larg

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu sediul în Sibiu. Aleea Filozofilor nr. 3-5, organizează concurs în vederea ocupării funcției specifice comitetului director, respectiv funcția de director financiar contabil. Concursul va avea loc la sediul unității și se va desfășura după cum urmează: test-grilă/lucrare de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postuluiCiteste pe larg

Căminul Persoane Vârstnice – Măgherani, județul Mureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, de: contabil, 0,5 normă; asistent medical, normă 0,5 normă. [cgcontractual] [cscontractual] asistent medical – diplomă de asistent medical; contabil – studii medii și/sau superioare cu diplomă în domeniu; mențiuni: vechimeaCiteste pe larg

Şcoala Gimnazială „Henter Karoly”,  comuna Bodoc, Judeţul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, de contabil (0,25 normă). [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani. [cal] 13 ianuarie 2021, oraCiteste pe larg

Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Satelor Malu Vânăt și Homorâciu, comuna Izvoarele, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, de: muncitor – 2 posturi, contabil – 0,5 normă – 1 post. [cgcontractual] [cscontractual] muncitor: studii generale/medii și diplome sau certificateCiteste pe larg