Grădinița nr. 205 din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de îngrijitoare. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. [cal] 13 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 14 ianuarie 2021, ora 11:00: probaCiteste pe larg

Grădiniţa ar. 47 din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de: îngrijitoare; muncitor necalificat bucătărie. [cgcontractual] [cscontractual] studii (obligatoriu) generale sau medii; vârstă maximum 45 ani; vechime (obligatoriu) – minimum 5 ani; experiență în munca cu copiii – minimum 1Citeste pe larg

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna“, cu sediul în Braşov, județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare. [cgcontractual] [cscontractual] studii – liceale; vechime – minimum 1 an; cunoștințe generale privind tipul de operații de curățire, suprafețe de curățat, spații deCiteste pe larg

Primăria Municipiului Gheorgheni, județul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare la Compartimentul Deservire. [cgcontractual] [cscontractual] studii generale; vechime în muncă – minimum 5 ani. [cal] 12 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fiCiteste pe larg

Grădiniţa cu Program Normal „Zubeyde Hanim” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: îngrijitoare; administrator patrimoniu – 0,5 normă. [cgcontractual] [cscontractual] studii medii (îngrijitoare); studii superioare (administrator patrimoniu); vechime în muncă 3 ani (ambele posturi). [cal] 12Citeste pe larg

Grădiniţa Nr. 208, cu sediul în Bucureşti, str. Valea Oltului nr. 14, sectorul 6, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – medii/generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. [cal] 04Citeste pe larg

Grădiniţa nr. 250 din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor: medii/generale; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. [cal] 11 ianuarie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 11 ianuarie 2021, oraCiteste pe larg

Şcoala Gimnazială Aghireşu-Fabrici, Județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare (0,5 normă). [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. [cal] 11 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 11 ianuarieCiteste pe larg

Primăria Comunei Loamneş, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pe perioadă determinată, pentru ocuparea funcției temporar vacante contractuale de îngrijitoare persoane vârstnice la domiciliu (3 posturi). [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii generale; act doveditor al competențelor specifice dc îngrijitor persoane vârstnice; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –Citeste pe larg

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de îngrijitoare. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii medii/liceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. [cal] 07 ianuarie 2021, ora 12.00: termenul limită deCiteste pe larg

Şcoala Gimnazială Specială Nr. 7 din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: asistent social; îngrijitoare. [cgcontractual] [cscontractual] asistent social: nivelul studiilor – superioare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu necesită. îngrijitoare: nivelul studiilor – generale; vechimeCiteste pe larg

Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu, județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de îngrijitoare (4 posturi), astfel: Secția Pneumologie I – TBC – 2 posturi; Secția Pneumologie II – TBC – 2 posturi. [cgcontractual] [cscontractual] studii – școală generală; vechime – nuCiteste pe larg

Școala Gimnazială „Maica Domnului” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitoare. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii generale; vechime în munca necesară ocupării postului – 1 an. [cal] Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs esteCiteste pe larg

Grădiniţa nr. 149 din Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare. [cgcontractual] [cscontractual] nivelul studiilor – studii medii; vechime – minimum 1 an. [cal] 18 ianuarie 2021, ora 09:00: proba interviu; 18 ianuarie 2021, ora 11:00: proba scrisă; 18Citeste pe larg