ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI ȘEDINȚE PUBLICE

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI ȘEDINȚE PUBLICE

ROMÂNIA                                                                                JUDEȚUL GIURGIU

Nr.24650 din 13 noiembrie 2023                                  CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință că în data de 14 noiembrie 2023, ora 14:00, la sediul instituției din B-dul București, nr.10, Sala de ședință (cam.207), va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Giurgiu convocată de îndată prin Dispoziția nr.530/13.11.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31 octombrie 2023 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel – secretar general al județului

2. Proiect de hotărâre nr.333 din 10 noiembrie 2023 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2023, referatul de aprobare nr.24571 din 10 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24586 din 10 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.24587 din 10 noiembrie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

dl. Vlad Ciobanu – șef serviciu

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

3. Proiect de hotărâre nr.319 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice – Casa de tip familial Dunării” la faza Proiect tehnic (PT), referatul de aprobare nr.24320 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24337 din 8 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

4. Proiect de hotărâre nr.320 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice – Casa de tip familial Casa Noastră” la faza Proiect tehnic (PT), referatul de aprobare nr.24321 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24338 din 8 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

5. Proiect de hotărâre nr.321 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice – Casa de tip familial Teodora” la faza Proiect tehnic (PT), referatul de aprobare nr.24322 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24339 din 8 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

6. Proiect de hotărâre nr.322 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice – Casa de tip familial Ioana” la faza Proiect tehnic (PT), referatul de aprobare nr.24323 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24340 din 8 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

7. Proiect de hotărâre nr.323 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice – Casa de tip familial Elena” la faza Proiect tehnic (PT), referatul de aprobare nr.24324 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24341 din 8 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

8. Proiect de hotărâre nr.324 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice – Casa de tip familial Andrei” la faza Proiect tehnic (PT), referatul de aprobare nr.24325 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24342 din 8 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

  1. Proiect de hotărâre nr.325 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții “Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice- Casa de tip familial Gabriela” la faza Proiect tehnic (PT), referatul de aprobare nr.24326 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24343 din 8 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

  1. Proiect de hotărâre nr.326 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice – Casa de tip familial Soarele” la faza Proiect tehnic (PT), referatul de aprobare nr.24327 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24344 din 8 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

  1. Proiect de hotărâre nr.327 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice Centrul de Recuperare și Respiro” la faza Proiect tehnic (PT), referatul de aprobare nr.24328 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24345 din 8 noiembrie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Lidia Pană – director executiv

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Cătălin-Ionuț lonescu – președinte comisie

dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

  1. Proiect de hotărâre nr.328 din 8 noiembrie 2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – limită județ Teleorman”, cod SMIS 117661″, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, referatul de aprobare nr.24392 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24398 din 8 noiembrie 2023 al Compartimentului Programe și proiecte europene, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Monalisa Jureschi – consilier

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Silviu Cristian Anculescu – președinte comisie

  1. Proiect de hotărâre nr.329 din 8 noiembrie 2023 privind încetarea Contractului de finanțare nr.2.168 din 16.05.2023 pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul Giurgiu”, cod SMIS 161315, referatul de aprobare nr.24404 din 8 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24410 din 8 noiembrie 2023 al Compartimentului Dezvoltare regională și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Cristian Nicolae Grătianu – administrator public

dl. Silviu Cristian Anculescu – președinte comisie

14. Proiect de hotărâre nr.334 din 10 noiembrie 2023 privind alocarea sumei de 60.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, Comunei Letca Nouă, referatul de aprobare nr.24572 din 10 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24588 din 10 noiembrie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

dl. Vlad Ciobanu – șef serviciu

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

  1. Proiect de hotărâre nr.335 din 10 noiembrie 2023 privind aprobarea garantării a 3 credite bancare în valoare totală de 8.369.962 lei plus dobânzile și comisioanele aferente reprezentând finanțare internă rambursabilă ce va fi contractată de către SC APA SERVICE SA GIURGIU pentru realizarea unor investiții de interes județean, referatul de aprobare nr.24573 din 10 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24589 din 10 noiembrie 2023 al Serviciului Juridic-contencios și contracte, raportul de specialitate nr.24590 din 10 noiembrie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Daniela Pătru – șef serviciu

dl. Vlad Ciobanu – șef serviciu

d-na Elisabeta Mihalcea – președinte comisie

dl. Silviu Cristian Anculescu – președinte comisie

16. Proiect de hotărâre nr.336 din 10 noiembrie 2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Comuna Frătești, sat Cetatea, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.24603 din 10 noiembrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.24609 din 10 noiembrie 2023 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență

Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G

d-na Daniela Burcea – director executiv

dl. Cătălin-Ionuț Ionescu – președinte comisie

dl. Silviu Cristian Anculescu – președinte comisie

17. Diverse

Președinte CJG                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Dumitru Beianu                                                    Aurelia BREBENEL

Articolul ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI ȘEDINȚE PUBLICE apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

ROMÂNIA                                                                                JUDEȚUL GIURGIU Nr.24650 din 13 noiembrie 2023                  […]

Articolul ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI ȘEDINȚE PUBLICE apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.


Autorul articolului Jurnal
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/anunt-privind-organizarea-unei-sedinte-publice/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa https://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 14 noiembrie 2023 10:13

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.