ANUNŢ PUBLICITAR

ANUNŢ PUBLICITAR

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

NR.27.537/21.03.2023

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, telefon 0246.211.627, fax. 0246.215.405, email:primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455.

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren intravilan în suprafață de 838,00 mp, identificat cu număr cadastral 42672, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Drumul Serei, adiacent nr.39, județul Giurgiu, conform Caietului de sarcini, H.C.L. al municipiului Giurgiu  nr.49/23.02.2023 și O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă la sediul Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Județul Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

119 lei care se achită în numerar la Directia de  Impozite și Taxe Locale Giurgiu sau în cont IBAN:RO04TREZ32121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Giurgiu, cod fiscal 4852455.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.04.2023, ora 10:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19.04.2023, ora 16:30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura  Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Județul Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depun un singur exemplar de ofertă într-un plic sigilat.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

20.04.2023, ora 13:00, Municipiului Giurgiu, Giurgiu,  B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, Sala Parter.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Giurgiu – Secţia Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu str. Episcopiei, nr. 13, Jud. Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

21.03.2023.

 

DIRECȚIA PATRIMONIU,

        PRIMAR,                                              DIRECTOR EXECUTIV,                             

       Anghelescu Adrian                                 Trăistaru Cristian

  

                                                                                                       ÎNTOCMIT,

                                                                                                       Stan Livia

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU NR.27.537/21.03.2023   Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, telefon 0246.211.627, fax. 0246.215.405, email:primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special […]


Autorul articolului admin
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/anunt-publicitar-11/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=anunt-publicitar-11
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa http://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 22 martie 2023 14:12

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.