Peste 9.500 de elevi și preșcolari din județ primesc o ”Masă sănătoasă”

25 de unități de învățământ din județul Giurgiu care cuprind 9528 de elevi și preșcolari vor beneficia de Programul Național „Masă sănătoasă”. Acesta are ca scop sprijinirea participării la educaţie a copiilor prin oferirea unei alimentaţii sănătoase şi formarea unui stil de viaţă alimentar sănătos.

Selecția unităților de învățământ incluse în Programul național “Masă sănătoasă” s-a facut de către inspectoratele școlare pe baza unor criterii care au vizat diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar care există în rândul populației școlare din mediile dezavantajate geografic, economic sau social.

Criteriile de selecție a unităților de învățământ cu personalitate juridică din judeul Giurgiu pentru includerea în Programul Național „Masă sănătoasă” au vizat:

ponderea crescută a elevilor din categoriile dezavantajate: preșcolari/ elevi cu cerințe educaționale speciale, preșcolari/ elevi aflați în sistemul de protecție socială, preșcolari/ elevi de etnie rromă, preșcolari/ elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, raportată la anul școlar în curs;
nivelul de marginalizare socioeconomică a localității, potrivit clasificării Băncii Mondiale;
numărul crescut de burse sociale în unitatea de învățământ, respectiv numărul crescut de preșcolari beneficiari ai prevederilor Legii privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate nr. 248/2015, republicată, raportat la anul școlar în curs;
rată scăzută de participare a preșcolarilor cu vârste între 4 și 6 ani la programul zilnic de activități;
rata crescută de preșcolari cu vârsta de 6 ani care au frecventat grupa mare a nivelului primar și nu se regăsesc înscriși în învățământul primar;
procentaj crescut de preșcolari din grupa mare, cu vârste de 5 – 6 ani, care au mai mult de 50% dintre comportamentele menționate în Fișa pentru apreciere a progresului individual al copilului, înainte de intrarea în învățământul primar cu mențiunea „Necesită sprijin”;
rata crecută de abandon școlar calculată, pe cohortă, ca diferență dintre numărul elevilor înscriși la debutul școlarității în clasa pregătitoare și cel al elevilor care au finalizat învățământul primar în anul școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la debutul școlarității;
rata crescută de abandon școlar calculată, pe cohortă, ca diferență dintre numărul elevilor înscriși la debutul învățământului gimnazial în clasa a V-a și cel al elevilor care au finalizat învățământul gimnazial în anul școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la debutul învățământului gimnazial;
procentaj crescut de elevi în clasa a IV-a cu rezultate slabe la finalul clasei a IV-a;
rata crescută de elevi care au frecventat clasa a IV-a și nu se regăsesc înscriși în învățământul gimnazial;
procentaj crescut de elevi care au obținut medii sub 5 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;
rată scăzută de absolvire a clasei a VIII-a;
rată scăzută de participare a elevilor la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;

Precizăm că, în cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a accesat toate apelurile deschise pe Pilonul 6, componenta C15 Educație asociată Planului Național de Redresare și Reziliență. Astfel 27 de unități școlare au în derulare contracte de finanțare în PNRAS runda I și 26 de unități de învățământ au fost admise în runda a II-a a PNRAS.
Majoritatea unităților școlare cuprinse în PNRAS, runda I și runda a II-a, au optat și pentru componenta referitoare la acordarea de masă caldă pentru elevi.

În consecință, toate unitățile școlare cu nivel gimnazial din județul Giurgiu au avut posibilitatea de a accesa fonduri pentru derularea programelor de tip ”Masă caldă”, fie prin Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, fie prin Programul Național “Masă sănătoasă”.

ISJ Giurgiu

Read More

Reflectorul de Sud

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.