Proiectul Ordinii de zi a ședinței Ordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu, din data de 28 martie – 2024

Proiectul Ordinii de zi a ședinței Ordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu, din data de 28 martie – 2024

            ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.338/22.03.2024 

 

 1. PROIECTE HOTĂRÂRI:
 2. Proiect de hotărâre nr.74/14.03.2024 privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu”, domnului TAIFAS MARIUS BERTONI:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.21/29.01.2024 privind aprobarea Regulamentului cu privire la repartizarea și închirierea locuințelor sociale și de necesitate în Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.69/11.03.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.24/26.01.2023:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.70/13.03.2024 privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2023 şi stabilirea măsurilorde optimizare a acesteia:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.71/14.03.2024 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015, încheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.90/20.03.2024 privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al SPORT CLUB MUNICIPAL „DUNĂREA 2020” GIURGIU:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 

 1. Proiect de hotărâre nr.76/19.03.2024 privind aprobarea sumei de 7.800 lei, necesară premierii elevilor din Municipiul Giurgiu pentru participarea la concursul de eseuri, concursul de fotografii, concursul de pictură, cu tema „Cum văd eu orașul meu”, ediția a IV-a:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.72/14.03.2024 privind aprobarea Actului adiţional nr.9 la Contractul nr.36550/06.08.2019 în vederea modificării Inventarului bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.75/15.03.2024 privind aprobarea modificării Anexei 6 la Caietul de sarcini al Serviciului public de salubrizare stradală:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.81/19.03.2024 privind aprobarea încheierii unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și Societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”și Stadion „Dunărea”):

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.73/14.03..2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.77/19.03.2024 privind darea în administrare a două construcții situate în Bulevardul București, nr.57, către Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.79/19.03.2024 privind modificarea Hotărârii nr.148/25.05.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru darea în folosință gratuită a imobilului-PT 88, către Biserica Creștină după Evanghelie „BETEL”din România – Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.82/20.03.2024 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.332/27.10.2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.84/20.03.2024 privind asocierea în participație între Municipiul Giurgiu și TOTAL MEDIA OUTDOOR S.R.L.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.88/20.03.2024 privind aprobarea casării și valorificării prin vânzare a unui segment de conductă de transport agent termic și a documentației de atribuire necesară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.89/20.03.2024 privind darea în administrare a unor lămpi cu tehnologie led către Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.80/19.03.2024 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2023 :

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    19. Proiect de hotărâre nr.96/21.03.2024 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.97/21.03.2024 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2024:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.238/28.07.2023 privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.22/30.01.2024 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică pentru Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.93/21.03.2024 privind majorarea capitalului social al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre nr.94/21.03.2024 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societăţii Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. pe anul 2024:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.95/21.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. pe anul 2024:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. DIVERSE:

  P R I M A R : ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU                                Redactat – Secret. gen. municipiu: LILIANA BĂICEANU

Articolul Proiectul Ordinii de zi a ședinței Ordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu, din data de 28 martie – 2024 apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

            ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.338/22.03.2024    PROIECTE HOTĂRÂRI: Proiect de hotărâre nr.74/14.03.2024 privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu”, domnului TAIFAS MARIUS BERTONI: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; Proiect de hotărâre nr.21/29.01.2024 privind aprobarea Regulamentului cu privire […]

Articolul Proiectul Ordinii de zi a ședinței Ordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu, din data de 28 martie – 2024 apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.


Autorul articolului Jurnal
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/proiectul-ordinii-de-zi-a-sedintei-ordinare-a-consiliului-local-al-municipiului-giurgiu-din-data-de-28-martie-2024/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa http://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 25 martie 2024 11:14

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.