PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 27 IULIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 27 IULIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

DIN DATA DE 27 IULIE 2023

 

 

 

 1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.219/18.07.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al Sport Club Municipal ,,DUNĂREA 2020” Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.221/19.07.2023 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.217/17.07.2023 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.223/19.07.2023 privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, anul 2023 din instituţiile de tip gimnazial și liceal din Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.222/19.07.2023 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, instituţie aflată în subordinea Consiliul Judeţean Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.209/13.07.2023 privind abrogarea Hotărârii nr.338/27.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.210/13.07.2023 privind prelungirea duratei de folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.211/14.07.2023 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.213/14.07.2023 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.25.889/13.12.2006, încheiat între Municipiului Giurgiu şi Bălăceanu Cristina Luciana:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.212/14.07. 2023 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spațiu, identificat cu număr cadastral 36341 – C1-U1, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, strada Ierusalim 3000:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.214/14.07.2023 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spațiu, identificat cu număr cadastral 36341 – C1-U2, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, Strada Ierusalim 3000:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.215/14.07.2023 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 688 mp., înscris în Cartea funciară nr.34031:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.218/18.07.2023 privind declararea unei locuințe aflate în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.227/21.07.2023 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.226/20.07.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Giurgiu, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici și alocării din bugetul local a valorii cofinanțării investițiilor și împuternicirea domnului Viceprimar Muscalu Ionel în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” pentru exprimarea votului în favoarea proiectului:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.220/19.07.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada august – octombrie 2023:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 

    II.  INFORMĂRI:

 1. Raportul nr.8.635/19.07.2023 privind activitatea asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav – Semestrul I anul 2023, înaintat de Direcția de Asistență Socială Giurgiu cu adresa nr.8638/19.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu sub nr.65.773/20.07.2023.

 

     III.  DIVERSE:

                                                                                      

                                P R I M A R,

                ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU                              Redactat:

                                                                          SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,

                                                                                     LILIANA BĂICEANU

Articolul PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 27 IULIE 2023 apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

PROIECTUL ORDINII DE ZI   AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 27 IULIE 2023       PROIECTE HOTĂRÂRI:   Proiect de hotărâre nr.219/18.07.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al Sport Club Municipal ,,DUNĂREA 2020” Giurgiu: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de […]

Articolul PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 27 IULIE 2023 apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.


Autorul articolului admin
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/proiectul-ordinii-de-zi-al-sedintei-ordinare-a-consiliului-local-al-municipiului-giurgiu-din-data-de-27-iulie-2023/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa http://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 26 iulie 2023 07:11

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.