DAS Giurgiu: ” VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE – creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare…!„

DAS Giurgiu: ” VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE – creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare…!„

Venitul minim de incluziune (VMI) este un program de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața.

Acest beneficiu social se acordă conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare și a H.G. nr. 1154/ 2022 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

 1. Sprijin pentru incluziune – are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

 2. Sprijin pentru familiile cu copii – se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Venitul minim de incluziune (VMI) se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor/famiilor solicitante. Acesta înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Persoanele care nu au beneficiat de VMG sau ASF dar se află în situație de dificultate pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu o cerere pentru acordarea venitului minum de incluziune însoțită de documente doveditoare.

Condițiile generale pentru a beneficia de venit minim de incluziune sunt următoarele:

 • venituri insuficiente pentru asigurarea unui nivel minim de trai sau lipsa veniturilor

 • venit net ajustat de până la 275 lei/persoană, respectiv 400 de lei/lună pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani

 • Venit net ajustat de până la 700 lei/lună pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii

Astfel, sunt eligibile pentru a beneficia de venit minim de incluziune, din punctul de vedere al veniturilor, persoanele fără venituri sau cu venituri reduse (sub 275 lei/ persoană venit net ajustat) și care sunt în căutarea unui loc de muncă sau au capacitatea de muncă redusă/pierdută, persoanele fără adăpost, persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani și au venituri lunare nete ajustate sub 400 lei, familiile și familiile monoparentale a căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 700 lei.

Documentele necesare pentru acordarea venitului minim de incluziune sunt următoarele:

 • Formular standard de cerere pentru acordarea VMI

 • Declarața pe propia răspundere (model conform Normelor Metodologice)

 • Actul de identitate al solicitantului și membrilor familiei

 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei

 • Certificat de naștere pentru fiecare copil

 • Certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei

 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 16 ani

 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)

 • Alte documente specifice situației beneficiarului

Pentru exemplificare vă prezentăm cuantumurile venitului minim de incluziune acordat în cazul unor situații generale: 

 • Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.

 • Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit este de 275 lei/lună/membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.

 • Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie.

Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/ lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

Nr. Crt Număr de copii Cuantum lunar ajutor pentru familia cu copii
Familie Familie monoparentală
1 cu 1 copil 107 lei 120 lei
2 cu 2 copii 214 lei 240 lei
3 cu 3 copii 321 lei 360 lei
4 cu 4 sau mai mulți copii 428 lei 480 lei

Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

Nr. Crt. Număr de copii Cuantum lunar ajutor pentru familia cu copii
Familie Familie monoparentală
1 cu 1 copil 85 lei 110 lei
2 cu 2 copii 170 lei 215 lei
3 cu 3 copii 255 lei 325 lei
4 cu 4 sau mai mulți copii 340 lei 430 lei

 

Obligațiile familiilor/persoanelor singure beneficiare de Venitul Minim de Incluziune

 1. Depunerea la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu, din 6 în 6 luni, a declarației pe propria răspundere, completată conform modelului aprobat prin H.G. nr. 1.154/ 2022 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/ 2016 privind Venitul Minim de Incluziune

 2. Solicitanții de VMI au obligația să comunice Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și numărul membrilor familiei, în termen de maxim 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 3. Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu (AJOFM), în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

 4. Solicitanții de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să presteze lunar, la solicitarea Primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Fac excepţie familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.

 1. Solicitanții de VMI care primesc ajutor de incluziune și care nu au un nivel de educație școlară sau cunoștințele necesare au obligația să parcurgă cursurile programului educațional ” A Doua Șansă” reglementate prin Ordin al Ministrului Educației.

 

Sursa: DAS Giurgiu

Articolul DAS Giurgiu: ” VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE – creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare…!„ apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

Venitul minim de incluziune (VMI) este un program de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acest beneficiu social se acordă conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare și a H.G. nr. 1154/ […]

Articolul DAS Giurgiu: ” VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE – creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare…!„ apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.


Autorul articolului Jurnal
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/das-giurgiu-venitul-minim-de-incluziune-creat-pentru-a-ajuta-persoanele-si-familiile-vulnerabile-sa-depaseasca-obstacolele-financiare/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa https://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 16 ianuarie 2024 18:13

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.