PENITENCIARUL GIURGIU ANGAJEAZĂ TREI MEDICI

PENITENCIARUL GIURGIU ANGAJEAZĂ TREI MEDICI

Penitenciarul – Spital București – Rahova organizează concurs, din sursă externă, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante de la Penitenciarul Giurgiu:
– 3 posturi de medic specialist/primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie – Cabinet Medical
La concurs pot participa persoanele care nu au calitatea de polițist de penitenciare. Pentru posturile de medic specialist/primar se pot prezenta la concurs medici specialişti și medici primari, confirmaţi în specialitatea postului scos la concurs.
Pot participa la acest concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a postului.
Dosarul de concurs conţine următoarele acte:
a) formularul de înscriere la concurs;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile
prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului sănătății nr. 166/2023;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.
Pentru toate amănuntele puteți accesa link-ul de mai jos:
Penitenciarul – Spital București – Rahova organizează concurs, din sursă externă, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante de la Penitenciarul Giurgiu: – 3 posturi de medic specialist/primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie – Cabinet Medical La concurs pot participa persoanele care nu au calitatea de polițist de penitenciare. Pentru posturile …


Autorul articolului C.E.
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://giurgiu-news.ro/news/index.php/2023/03/05/penitenciarul-giurgiu-angajeaza-trei-medici/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa https://giurgiu-news.ro/news/index.php/feed/
Titlu original Giurgiu News
Data originala articol 5 martie 2023 20:01

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.