Proiectul ORDINII DE ZI a ședinței Ordinare a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU din data de 8 februarie 2024

  Proiectul ORDINII DE ZI a ședinței Ordinare a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU din data de 8 februarie 2024

                         

           ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr. 228/02.02.2024

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI: 

  1. Proiect de hotărâre nr.27/02.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.28/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2024:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.409/11.12.2023 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea avizului de amplasare pentru lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

  1. Proiect de hotărâre nr.408/11.12.2023 privind înființarea taxei speciale pentru emiterea avizului de amplasare pentru lucrările care se pot executa fără autorizație de construire:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

  1. Proiect de hotărâre nr.24/01.02.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.356/24.11.2022 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.29/02.02.2024 privind stabilirea criteriilor de calificare și departajare a solicitanților la procedura de desemnare a partenerului cu care se va organiza sărbătorirea „Zilelor Municipiului Giurgiu″ și sărbătorirea „Sfintei Fecioare Maria″ în Municipiul Giurgiu, în anul 2024:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

  1. Proiect de hotărâre nr.25/01.02.2024 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a Serviciului de salubrizare în Județul Giurgiu și acordarea unui mandat special domnului viceprimar Damian Marian, în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară Giurgiu „Management Eficient pentru un Județ Curat”, să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Giurgiu.

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

  1.   INFORMĂRI:

  2. Circulara nr.1.406/26.01.2024 emisă de Instituția Prefectului – Județul Giurgiu, înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu sub nr.9.262/26.01.2024, prin care resupune atenției respectarea dispozițiilor art.13, alin.(6) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun imperativ obligativitatea ca actele administrative – hotărârile cu caracter individual privind persoane să fie luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege. 

III.  DIVERSE:

Primar: ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU                                Redactat: Secr. Gen. MUNICIPIU – LILIANA BĂICEANU

Articolul   Proiectul ORDINII DE ZI a ședinței Ordinare a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU din data de 8 februarie 2024 apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

                                     ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr. 228/02.02.2024 PROIECTE HOTĂRÂRI:  Proiect de hotărâre nr.27/02.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024:        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;        – Aviz Comisii de specialitate:          – […]

Articolul   Proiectul ORDINII DE ZI a ședinței Ordinare a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU din data de 8 februarie 2024 apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.


Autorul articolului Jurnal
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/proiectul-ordinii-de-zi-a-sedintei-ordinare-a-consiliului-local-al-municipiului-giurgiu-din-data-de-8-februarie-2024/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa http://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 6 februarie 2024 16:13

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.