Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu: „Criteriile de selecție a unităților de învățământ, din județul Giurgiu, pentru includerea în Programul Național „Masă sănătoasă”

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu: „Criteriile de selecție a unităților de învățământ, din județul Giurgiu, pentru includerea în Programul Național „Masă sănătoasă”

(Comunicat de presă – Programul Național „Masă sănătoasă” derulat în unități  de învățământ din județul Giurgiu)

Lista unităților de învățământ incluse în programul național „Masă sănătoasă” a fost publicată în Monitorul Oficial, conform  ordinului comun al Ministerului Educației nr.3.840 din 23 februarie 2024 și al Ministerului Agriculturii nr. 81 din 27 februarie 2024.

25 de unități de învățământ din județul Giurgiu care cuprind 9528 de elevi și preșcolari vor beneficia de  Programul Național „Masă sănătoasă”. Acesta are ca scop sprijinirea participării la educaţie a copiilor  prin oferirea unei alimentaţii sănătoase şi formarea unui stil de viaţă alimentar sănătos.

Selecția unităților de învățământ incluse în Programul național “Masă sănătoasă” s-a făcut de către inspectoratele școlare pe baza unor criterii care au vizat diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar care există în rândul  populației școlare din mediile dezavantajate geografic, economic sau social.

      Criteriile de selecție a unităților de învățământ cu personalitate juridică din județul Giurgiu pentru includerea în Programul Național „Masă sănătoasă” au vizat:

 • ponderea crescută a elevilor din categoriile dezavantajate: preșcolari/ elevi cu cerințe educaționale speciale, preșcolari/ elevi aflați în sistemul de protecție socială, preșcolari/ elevi de etnie rromă, preșcolari/ elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, raportată la anul școlar în curs;

 • nivelul de marginalizare socioeconomică a localității, potrivit clasificării Băncii Mondiale;

 • numărul crescut de burse sociale în unitatea de învățământ, respectiv numărul crescut de preșcolari beneficiari ai prevederilor Legii privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate nr. 248/2015, republicată, raportat la anul școlar în curs;

 • rată scăzută de participare a preșcolarilor cu vârste între 4 și 6 ani la programul zilnic de activități;

 • rata crescută de preșcolari cu vârsta de 6 ani care au frecventat grupa mare a nivelului primar și nu se regăsesc înscriși în învățământul primar;

 • procentaj crescut de preșcolari din grupa mare, cu vârste de 5 – 6 ani, care au mai mult de 50% dintre comportamentele menționate în Fișa pentru apreciere a progresului individual al copilului, înainte de intrarea în învățământul primar cu mențiunea „Necesită sprijin”;

 • rata crescută de abandon școlar calculată, pe cohortă, ca diferență dintre numărul elevilor înscriși la debutul școlarității în clasa pregătitoare și cel al elevilor care au finalizat învățământul primar în anul școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la debutul școlarității;

 • rata crescută de abandon școlar calculată, pe cohortă, ca diferență dintre numărul elevilor înscriși la debutul învățământului gimnazial în clasa a V-a și cel al elevilor care au finalizat învățământul gimnazial în anul școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la debutul învățământului gimnazial;

 • procentaj crescut de elevi în clasa a IV-a cu rezultate slabe la finalul clasei a IV-a;

 • rata crescută de elevi care au frecventat clasa a IV-a și nu se regăsesc înscriși în învățământul gimnazial;

 • procentaj crescut de elevi care au obținut medii sub 5 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;

 • rată scăzută de absolvire a clasei a VIII-a;

 • rată scăzută de participare a elevilor la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;

Precizăm că, în cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a accesat toate apelurile deschise pe Pilonul 6, componenta C15 Educație asociată Planului Național de Redresare și Reziliență. Astfel 27 de unități școlare au în derulare contracte de finanțare în PNRAS runda I și 26 de unități de învățământ  au fost admise  în runda a II-a a PNRAS.

Majoritatea unităților școlare cuprinse în PNRAS, runda I și runda a II-a, au optat și pentru componenta referitoare la  acordarea de masă caldă pentru elevi.

            În consecință, toate unitățile școlare cu nivel gimnazial din județul Giurgiu au avut posibilitatea  de a accesa fonduri pentru derularea programelor de tip ”Masă caldă”, fie prin Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, fie prin Programul Național “Masă sănătoasă”.

                                     PNRAS I

           ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN M TICULESCU” BĂNEASA
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI
                   LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL ” CĂLUGĂRENI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OINACU
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE CREVEDIA ” CREVEDIA MARE
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN ” GIURGIU
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GOSTINARI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „APOSTOL ARSACHE”VEDEA
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF.GHEORGHE” GIURGIU
                   LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IZVOARELE
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GHE. POPESCU” GOGOȘARI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.DINU NICOLAE” VLAȘIN
                   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂRĂȘTI
                   ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI

                                      PNRAS II

                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN-DEAL
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI
                  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 COMANA
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI” GIURGIU
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GREACA
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELINA BASARAB” HERĂȘTI
                  LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BADILĂ” MALU
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU
                  LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SOLACOLU” OGREZENI
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLOBOZIA
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU
                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA DRAGULUI

–––––––––––––––––––––––––––-

Lista unităților de învățământ propuse pentru implementarea Programului Național „Masă Sănătoasă” în anul 2024, din anul școlar 2023 – 2024

 

Nr. crt. Județ Tip UAT Denumirea unității/ subdiviziunii administrativ teritoriale a municipiilor Denumirea unității de învățământ propuse Nr. beneficiari estimat pentru anul 2024
1. Giurgiu Comună Florești Stoenești Școala Gimnazială nr. 1 Florești 414
2. Giurgiu Comună Stănești Școala Gimnazială nr. 1 Stănești 208
3. Giurgiu Comună Hotarele Liceul „Udriște Năsturel” Hotarele 356
4. Giurgiu Comună Vedea Școala Gimnazială „Apostol Arsache” Vedea 223
5. Giurgiu Comună Bolintin Deal Școala Gimnazială „Banu Băleanu” Bolintin Deal 549
6. Giurgiu Comună Răsuceni Școala Gimnazială „Constantin Stăncescu” Răsuceni 203
7. Giurgiu Comună Mihai Bravu Școala Gimnazială „Dumitru Constantin” Mihai Bravu 275
8. Giurgiu Comună Herăști Școala Gimnazială „Elina Basarab” Herăști 239
9. Giurgiu Comună Toporu Școala Gimnazială „Petre Adameșteanu” Toporu 174
10. Giurgiu Comună Schitu Școala Gimnazială „Prof. Dinu Nicolae” Vlașin 159
11. Giurgiu Comună Bucșani Școala Gimnazială nr. 1 Bucșani 429
12. Giurgiu Comună Cosoba Școala Gimnazială nr. 1 Cosoba 370
13. Giurgiu Comună Ghimpați Școala Gimnazială nr. 1 Ghimpați 861
14. Giurgiu Comună Vărăști Școala Gimnazială nr. 1 Vărăști 581
15. Giurgiu Comună Frătești Școala Gimnazială nr. 1 Frătești 355
16. Giurgiu Comună Clejani Școala Profesională Clejani 856
17. Giurgiu Comună Letca Nouă Școala Gimnazială nr. 1 Letca Nouă 455
18. Giurgiu Comună Călugăreni Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni 679

 

19. Giurgiu Comună Găiseni Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni
20. Giurgiu Comună Izvoarele Școala Gimnazială nr. 1 Izvoarele
21. Giurgiu Comună Găujani Școala Gimnazială „Drăghici Davila” Găujani
22. Giurgiu Comună Roata de Jos Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos
23. Giurgiu Comună Putineiu Școala Gimnazială nr. 1 Putineiu
24. Giurgiu Comună Prundu Școala Gimnazială nr. 1 Prundu
25. Giurgiu Comună Isvoarele Școala Gimnazială „Stolnicul Constantin Cantacuzino” Isvoarele

 

(Jurnal)

Articolul Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu: „Criteriile de selecție a unităților de învățământ, din județul Giurgiu, pentru includerea în Programul Național „Masă sănătoasă” apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

(Comunicat de presă – Programul Național „Masă sănătoasă” derulat în unități  de învățământ din județul Giurgiu) Lista unităților de învățământ incluse în programul național „Masă sănătoasă” a fost publicată în Monitorul Oficial, conform  ordinului comun al Ministerului Educației nr.3.840 din 23 februarie 2024 și al Ministerului Agriculturii nr. 81 din 27 februarie 2024. 25 de […]

Articolul Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu: „Criteriile de selecție a unităților de învățământ, din județul Giurgiu, pentru includerea în Programul Național „Masă sănătoasă” apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.


Autorul articolului Jurnal
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/inspectoratul-scolar-judetean-giurgiu-criteriile-de-selectie-a-unitatilor-de-invatamant-din-judetul-giurgiu-pentru-includerea-in-programul-national-masa-sanatoasa/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa http://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 25 martie 2024 17:14

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.