LADPM cheama Guvernul la discutii despre pensii militare si despre rolul Armatei de garant al democratiei constitutionale

LADPM cheama Guvernul la discutii despre pensii militare si despre rolul Armatei de garant al democratiei constitutionale

 Foarte putin s-a discutat in Romania post-revolutionara despre articolul 118 din Constitutie care confera Armatei rolul de garant al democratiei constitutionale, concomitent cu garantarea suveranitatii, a independentei si unitatii statului si a integritatii teritoriale. 

Doar magistratii s-au urcat pe textul articolului 124 din Constitutie  care la alin. (3)   spune ca :

(3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.” pentru a scoate in evidenta statutul lor constitutional, statut care ar frange si dreptul autoritatilor legislative si  administrative centrale, Parlamentul si Guvernul,  de a  interveni asupra reglementarilor care anterior au acordat drepturi salariale sau de pensie pentru magistrati.

Se compara importanta magistratilor in apararea statului de drept cu rolul fortelor armate in garantarea democratiei constitutionale si a celorlalte valori din art. 118? Desigur ca se compara, dar de ce numai magistratii se bucura de un statut constitutional care in 2010 i-a aparat de desfiintarea pensiilor pentru magistrati, in timp ce pensiile militare au fost transformate in pensii in sistemul public?


Cu privire la comunicatul de mai jos, reamintim LADPM ca abrogarea dispozitiilor privind pensiile militare din cele 3 ordonante de urgenta nu repun in vigoare textele inlaturate din Legea 223/2015. A se vedea Legea nr.24/2000.

Solutia este repunerea in vigoare printr-un act normativ a textelor modificate sau inlaturate din L 223/2015 prin cele 3 ordonante


COMUNICAT DE PRESA


În continuarea demersurilor pentru soluţionarea situaţiei de criză din sistemul de pensii militare de stat, Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari solicită oficial și imperios ca Primul ministru Marcel Ciolacu, însoțit de miniștrii și directorii care au atribuții în reglementarea problemelor specifice domeniului Apărare, Ordine Publica și Securitate Națională, să aibă o întâlnire de urgență cu structurile asociative ale militarilor în care să se discute următoarele:

1. Modul de îndeplinire de către Armată și celelalte componente ale Forțelor Armate, stabilite potrivit legii, a atributului constituțional de garant al democrației constituționale.

2. Respectarea de către guvernanți a statutului Armatei și a celorlalte componente ale  forțelor armate stabilite potrivit legii, ca instituții fundamentale ale statului Român.

3. Abrogarea imediat, printr-o inițiativă legislativă de urgență, a art.40 din OUG nr.57/2015, art.VII din OUG nr.59/2017, art.41 si 84 din OUG nr. 114/2018, articole neconstituționale care au modificat succesiv și brutal spiritul și litera Legii nr.223/2015 privcind pensile militare de stat și a anexei nr. VII din Legea nr.284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

4. Eliminarea aberantei discriminări a actualizarii soldei de grad numai pentru personalul în activitate, de dreptul respectiv trebuind să beneficieze toți militarii, polițiștii și polițiștii de penitenciare în activitate, rezervă sau retragere.

5) Respectarea dreptului constituțional de asociere în sindicat a militarilor în activitate, singura categorie socioprofesională căreia îi este interzisă negocierea condițiilor de muncă și salarizarea, creându-se astfel posibilitatea reală a unui dialog social.

6) Respectarea dreptului legal la ajutoare salariale la trecerea in rezerva, drept conferit de art.20 din anexa referitoare la salarizarea pentru familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională , drept patrimonial suspendat succesiv prin OUG neconstituționale.

7) Stoparea confiscării pensiei suplimentare și revenirea la sensul și spiritul acesteia  – de contribuție mutuală a cadrelor militare.

8) A sosit momentul ca Prim-ministrul României să aibă tăria de caracter și să stea față în față cu ,,MAREA MUTA” care s-a hotărât să vorbească și trebuie să fie ascultată.

9) A sosit ceasul în care să se termine cu manipularea, intoxicarea și dezbinarea militarilor care au ,,solde și pensii speciale”. Să se spună adevărul crud și crunt  despre militarii umiliți și batjocoriți, transformați în subiectul permanent al unui război psihologic perfid, cu repercusiuni directe asupra moralului trupelor de rezervă și implicit a capacității de apărare a Țării.

Dialogul să fie purtat având la bază prevederile constitutionale ale:

art.1 Art. 1 – Statul roman  (3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.

Art. 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni  (1) Statul are ca fundament unitatea poporului roman si solidaritatea cetatenilor sai.

(2) Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Art. 15 – Universalitatea

(1) Cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

Art. 16 – Egalitatea în drepturi

(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Art. 102 – Rolul şi structura

(1) Guvernul, potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament, asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.

(2) In indeplinirea atributiilor sale, Guvernul coopereaza cu organismele sociale interesate.

Art. 107 – Primul-ministru

(1) Primul-ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, respectand atributiile ce le revin. De asemenea, prezinta Camerei Deputatilor sau Senatului rapoarte si declaratii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.

Intalnirea se solicită în vederea bunei funcţionări a statului de drept, pentru care este necesară colaborarea tuturor puterilor statului și exponenții categoriilor socioprofesionale, care trebuie să se manifeste în spiritul normelor de loialitate constituţională, cu atât mai mult atunci când sunt în discuţie principii fundamentale ale democraţiei.

Solicităm sprijin mijloacelor media în popularizarea cererii noastre și în urmărirea modului în care guvernanții răspund unei cereri imperioase.


,,Avem disponibilitate totală la dialog”  – Marcel Ciolacu.


Oare pentru militarii în rezervă și în retragere, care nu au nici tractoare și nici autocamioane grele, aveți disponibilitate la dialog domnule prim-ministru?


Domnule președinte al Senatului,


Sunteți militar de carieră dar și fiu de militar. Unde este respectul față de purtătorii aceleași haine militare și alături de care ați respirat același aer, ați împărțit aceeași mâncare etc? Dar respectul față de dascălii dumneavoastră și înaintași?


Domnule prim-ministru,


Sunteți fiu de militar. Cunoașteți condițiile de muncă și viață ale militarului.

Cu respect vă întreb pe amândoi: OARE V-AȚI URÂT PĂRINȚII?

Care este explicația logică și morală că îi desconsiderați pe militari și îi umiliți , în special pe cei în rezervă și retragere, cu acest tratament aberant?


Presedintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari

General de brigadă în retragere Nicolae GROPAN

 
 

 Foarte putin s-a discutat in Romania post-revolutionara despre articolul 118 din Constitutie care confera Armatei rolul de garant al democratiei constitutionale, concomitent cu garantarea suveranitatii, a independentei si unitatii statului si a integritatii teritoriale. 

Doar magistratii s-au urcat pe textul articolului 124 din Constitutie  care la alin. (3)   spune ca :

(3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.” pentru a scoate in evidenta statutul lor constitutional, statut care ar frange si dreptul autoritatilor legislative si  administrative centrale, Parlamentul si Guvernul,  de a  interveni asupra reglementarilor care anterior au acordat drepturi salariale sau de pensie pentru magistrati.

Se compara importanta magistratilor in apararea statului de drept cu rolul fortelor armate in garantarea democratiei constitutionale si a celorlalte valori din art. 118? Desigur ca se compara, dar de ce numai magistratii se bucura de un statut constitutional care in 2010 i-a aparat de desfiintarea pensiilor pentru magistrati, in timp ce pensiile militare au fost transformate in pensii in sistemul public?


Cu privire la comunicatul de mai jos, reamintim LADPM ca abrogarea dispozitiilor privind pensiile militare din cele 3 ordonante de urgenta nu repun in vigoare textele inlaturate din Legea 223/2015. A se vedea Legea nr.24/2000.

Solutia este repunerea in vigoare printr-un act normativ a textelor modificate sau inlaturate din L 223/2015 prin cele 3 ordonante


COMUNICAT DE PRESA


În continuarea demersurilor pentru soluţionarea situaţiei de criză din sistemul de pensii militare de stat, Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari solicită oficial și imperios ca Primul ministru Marcel Ciolacu, însoțit de miniștrii și directorii care au atribuții în reglementarea problemelor specifice domeniului Apărare, Ordine Publica și Securitate Națională, să aibă o întâlnire de urgență cu structurile asociative ale militarilor în care să se discute următoarele:

1. Modul de îndeplinire de către Armată și celelalte componente ale Forțelor Armate, stabilite potrivit legii, a atributului constituțional de garant al democrației constituționale.

2. Respectarea de către guvernanți a statutului Armatei și a celorlalte componente ale  forțelor armate stabilite potrivit legii, ca instituții fundamentale ale statului Român.

3. Abrogarea imediat, printr-o inițiativă legislativă de urgență, a art.40 din OUG nr.57/2015, art.VII din OUG nr.59/2017, art.41 si 84 din OUG nr. 114/2018, articole neconstituționale care au modificat succesiv și brutal spiritul și litera Legii nr.223/2015 privcind pensile militare de stat și a anexei nr. VII din Legea nr.284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

4. Eliminarea aberantei discriminări a actualizarii soldei de grad numai pentru personalul în activitate, de dreptul respectiv trebuind să beneficieze toți militarii, polițiștii și polițiștii de penitenciare în activitate, rezervă sau retragere.

5) Respectarea dreptului constituțional de asociere în sindicat a militarilor în activitate, singura categorie socioprofesională căreia îi este interzisă negocierea condițiilor de muncă și salarizarea, creându-se astfel posibilitatea reală a unui dialog social.

6) Respectarea dreptului legal la ajutoare salariale la trecerea in rezerva, drept conferit de art.20 din anexa referitoare la salarizarea pentru familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională , drept patrimonial suspendat succesiv prin OUG neconstituționale.

7) Stoparea confiscării pensiei suplimentare și revenirea la sensul și spiritul acesteia  – de contribuție mutuală a cadrelor militare.

8) A sosit momentul ca Prim-ministrul României să aibă tăria de caracter și să stea față în față cu ,,MAREA MUTA” care s-a hotărât să vorbească și trebuie să fie ascultată.

9) A sosit ceasul în care să se termine cu manipularea, intoxicarea și dezbinarea militarilor care au ,,solde și pensii speciale”. Să se spună adevărul crud și crunt  despre militarii umiliți și batjocoriți, transformați în subiectul permanent al unui război psihologic perfid, cu repercusiuni directe asupra moralului trupelor de rezervă și implicit a capacității de apărare a Țării.

Dialogul să fie purtat având la bază prevederile constitutionale ale:

art.1 Art. 1 – Statul roman  (3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.

Art. 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni  (1) Statul are ca fundament unitatea poporului roman si solidaritatea cetatenilor sai.

(2) Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Art. 15 – Universalitatea

(1) Cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

Art. 16 – Egalitatea în drepturi

(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Art. 102 – Rolul şi structura

(1) Guvernul, potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament, asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.

(2) In indeplinirea atributiilor sale, Guvernul coopereaza cu organismele sociale interesate.

Art. 107 – Primul-ministru

(1) Primul-ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, respectand atributiile ce le revin. De asemenea, prezinta Camerei Deputatilor sau Senatului rapoarte si declaratii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.

Intalnirea se solicită în vederea bunei funcţionări a statului de drept, pentru care este necesară colaborarea tuturor puterilor statului și exponenții categoriilor socioprofesionale, care trebuie să se manifeste în spiritul normelor de loialitate constituţională, cu atât mai mult atunci când sunt în discuţie principii fundamentale ale democraţiei.

Solicităm sprijin mijloacelor media în popularizarea cererii noastre și în urmărirea modului în care guvernanții răspund unei cereri imperioase.


,,Avem disponibilitate totală la dialog”  – Marcel Ciolacu.


Oare pentru militarii în rezervă și în retragere, care nu au nici tractoare și nici autocamioane grele, aveți disponibilitate la dialog domnule prim-ministru?


Domnule președinte al Senatului,


Sunteți militar de carieră dar și fiu de militar. Unde este respectul față de purtătorii aceleași haine militare și alături de care ați respirat același aer, ați împărțit aceeași mâncare etc? Dar respectul față de dascălii dumneavoastră și înaintași?


Domnule prim-ministru,


Sunteți fiu de militar. Cunoașteți condițiile de muncă și viață ale militarului.

Cu respect vă întreb pe amândoi: OARE V-AȚI URÂT PĂRINȚII?

Care este explicația logică și morală că îi desconsiderați pe militari și îi umiliți , în special pe cei în rezervă și retragere, cu acest tratament aberant?


Presedintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari

General de brigadă în retragere Nicolae GROPAN

 
 


Autorul articolului
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://www.huhurez.com/2024/01/ladpm-cheama-guvernul-la-discutii.html
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa https://www.huhurez.com/feeds/posts/default?alt=rss
Titlu original huhurez.com
Data originala articol 22 ianuarie 2024 02:06

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.